Juridik & arbetsrätt


Både i bättre och sämre tider behövs stöd och kunskap kring arbetsrättens olika delmoment. I praktiken kan det handla om arbetsavtal och prövotider, men också om uppsägningar eller utvidgning och om riskerna och möjligheterna där emellan. Många gånger känns arbetsrätten komplicerad och riskfylld. 

Arbetsrätten består å ena sidan av normer som reglerar arbetsförhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren,  det vill säga den individuella arbetsrätten. Men den består också av den kollektiva arbetsrätten. Bland de viktigaste lagarna som tillämpas på den enskilda arbetstagaren i arbetsförhållande finns arbetsavtalslagen, arbetstidslagen (i kraft från och med 1.1.2020) och semesterlagen. Den mest centrala lagen som i sin tur reglerar den kollektiva arbetsrätten är lagen om kollektivavtal.

SupportMe:s juridiska rådgivare är Anne Lindgren-Slotte med juristbyrå Lextera Law i Vasa och Anna-Karin Mickwitz med sin juridiska byrå i Helsingfors.

 


Anne Lindgren-Slotte med juristbyrå Lextera Law är stationerad i Österbotten och svarar på frågor som berör juridik i arbetsvardagen. Lextera Law handleder via chatt, Skype, telefon, e-post eller fysiska möten. Lextera Law uppgör alltid kundspecifika uppdragsavtal i inledningen av kundförhållandet med sina kunder och genom att ta kontakt via SupportMe med din arbetsrättsliga fråga kopplas du och Lextera Law ihop. 

 

Boka tid för ett digitalt möte (30 minuter) via chatten.
Anne Lindgren-Slotte debiterar för trettio minuters handledning i juridik och arbetsrätt 100 euro + moms.

I SupportMes webbshop hittar du även mallar för juridiska dokument och videoföreläsningar.

 


Anna-Karin Mickwitz driver en egen juridisk byrå i Helsingfors.  Mickwitz expertis ligger i affärsjuridiken och till specialområden hör bl.a. olika avtal, skadestånd, bolag och andra sammanslutningar samt arbetsavtal och frågor relaterade till arbetsförhållanden.  Anna-Karin betjänar sina klienter på svenska, finska och engelska. 

Du kan läsa mera om jurist Anna-Karin Mickwitz här

Boka tid för ett digitalt möte via chatten.
Prisuppgifter, bokningar och förfrågningar kan även sändas per e-post info@supportme.fi.

 

 


 Till webbshoppen