img_4080

Anna-Karin Mickwitz

Arbetsrätt och juridik

Anna-Karin Mickwitz driver egen juridisk byrå i Helsingfors. Mickwitz expertis ligger i affärsjuridiken och till specialområden hör bl.a. olika avtal, skadestånd, bolag och andra sammanslutningar samt arbetsavtal och frågor relaterade till arbetsförhållanden.  Anna-Karin betjänar sina klienter på svenska, finska och engelska. 

Du kan läsa mera om jurist Anna-Karin Mickwitz här

 


Både i bättre och sämre tider behövs stöd och kunskap kring arbetsrättens olika delmoment. I praktiken kan det handla om arbetsavtal och prövotider, men också om uppsägningar eller utvidgning och om riskerna och möjligheterna där emellan. Många gånger känns arbetsrätten komplicerad och riskfylld. 

Arbetsrätten består å ena sidan av normer som reglerar arbetsförhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren,  det vill säga den individuella arbetsrätten. Men den består också av den kollektiva arbetsrätten. Bland de viktigaste lagarna som tillämpas på den enskilda arbetstagaren i arbetsförhållande finns arbetsavtalslagen, arbetstidslagen (i kraft från och med 1.1.2020) och semesterlagen. Den mest centrala lagen som i sin tur reglerar den kollektiva arbetsrätten är lagen om kollektivavtal.

 Boka tid för ett möte via chatten.
Prisuppgifter, bokningar och förfrågningar kan även sändas per e-post info@supportme.fi.

Relaterade nyheter

5 saker du som arbetsgivare måste ha koll på i höst

SupportMes juridiska rådgivare jurist Anna-Karin Mickwitz lyfter upp 5 saker du som arbetsgivare ska ha särskilt koll på i höst. 

Nyrekrytering före eller efter uppsägningar?

Har du nyligen anställt en ny arbetstagare till företaget och har nu behov av att säga upp arbetstagare på grund av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker? Eller har du redan sagt upp och funderar nu på nyrekryteringar? Här gäller det att vara uppmärksam över dina skyldigheter som arbetsgivare, påminner jurist Anna-Karin Mickwitz. 

En nyrekrytering i samband med uppsägning

Då du står inför en situation där du ska säga upp någon ur personalen, kan en rekrytering av en ny arbetstagare vara problematisk. Här är det skäl att noga gå igenom personalsituationen inom företaget. Du vill ju inte skapa arbetsrättsliga problem, påpekar jurist  Anna-Karin Mickwitz.

Permittera och nyanställa samtidigt – är det möjligt?

Är det möjligt att planera nyrekryteringar samtidigt som du som arbetsgivare har varslat om permitteringar eller till och med permitterat anställda? SupportMe frågade jurist Anna-Karin Mickwitz.

Att tänka på gällande flexibel arbetstid

Har du som arbetsgivare koll på s.k. flextid? Flextid kan vara svårt att greppa. Det blir inte lättare av att begreppen är lite förvirrande på svenska. 

Företagare – har du tänkt på kollektivavtal?

Vad har ni för kollektivavtal? Det är en fråga som jurist Anna-Karin Mickwitz ofta ställer arbetsgivare då de kommer till henne med sina arbetsrättsliga problem. Har du koll på vilket kollektivavtal du som arbetsgivare är bunden av?