Företagare – har du tänkt på kollektivavtal?

 

Vad har ni för kollektivavtal? Det är en fråga som jurist Anna-Karin Mickwitz ofta ställer arbetsgivare då de kommer till henne med sina arbetsrättsliga problem. Har du koll på vilket kollektivavtal du som arbetsgivare är bunden av?

Det vanligaste svaret, som Anna-Karin Mickwitz får, är ett nej. “Vi har inga kollektivavtal, vi hör inte till någon arbetsgivarorganisation”. Men det kan vara en missuppfattning.

I Finland har vi nämligen någonting som kallas allmänt bindande kollektivavtal. Det finns dessutom många av dem för olika branscher.

Fastän du som arbetsgivare inte hör till någon arbetsgivarorganisation eller själv ingått ett kollektivavtal, kan du därför ändå vara skyldig att tillämpa bestämmelserna i ett allmänt bindande kollektivavtal.

I kollektivavtalet kan ingå bestämmelser som till exempel fastslår en minimilön, semesterregler, en viss uppsägningstid eller längden på löneperioden då en arbetstagare blir sjuk.

Det här är bara några exempel.

Jurist Anna-Karin Mickwitz uppmanar därför dig som företagare att alltid kolla upp vad som gäller i just din bransch. Så att du som arbetsgivare inte blir överraskad ifall du har avtalat någonting annat i ett arbetsavtal som sedan inte gäller på grund av att kollektivavtalet blir tillämpligt.

Du är nämligen bunden av kollektivavtalets bestämmelser och kan inte avtala om sämre villkor än vad kollektivavtalet anger.


Visste du att du kan boka juridisk handledning via SupportMe.
För mera information – ta kontakt i chatten.