Att tänka på gällande flexibel arbetstid


Har du som arbetsgivare koll på s.k. flextid? Flextid kan vara svårt att greppa. Det blir inte lättare av att begreppen är lite förvirrande på svenska. 


Flextid enligt lagen är det som i praktiken ofta kallas för glidande arbetstid i Finland. Den nya arbetstidslagen, som trädde i kraft 1.1.2020,  innehåller också något som kallas utökad flextid, som ger mycket stor frihet. Det kan ses som både en möjlighet för arbetstagare och som en utmaning för arbetsgivare.

Jurist Anna-Karin Mickwitz lyfter här upp några punkter att tänka på då det gäller utökad flextid.

1. Frihet inom givna ramar
Regeln om utökad flextid i arbetstidslagen ger arbetsgivare och arbetstagare möjligheter att komma överens om stor flexibilitet både gällande arbetstiden och arbetsplatsen. Den utökade flextiden innebär att arbetstagaren själv kan bestämma över sin arbetstid, men inom givna gränser och villkor.

2. Arbetsgivaren bedömer situationen
En flexibel arbetstid är någonting som ska vara till nytta för såväl arbetsgivaren som arbetstagaren. Det är arbetsgivaren som i första hand bedömer om flextid är möjligt att genomföra på arbetsplatsen och i så fall hur ramarna ska se ut.  Arbetstagaren kan alltså inte kräva att få utökad flextid. Man ska också komma ihåg att flextid inte nödvändigtvis passar för alla arbetsuppgifter och arbetsplatser.

3. En avtalsfråga
Arbetsgivaren och arbetstagaren ska avtala om utökad flextid. Det är nödvändigt att man kommer överens om gränserna för flextiden och andra arrangemang som är anknutna till den. Med andra ord, inom vilka ramar och gränser får arbetstagare själv bestämma över sin arbetstid? Dessutom behöver man komma överens om arrangemanget gäller tills vidare eller är tidsbundet samt hur det kan avslutas.

4. En tydlig kommunikation
Det är viktigt att arbetsgivaren kommer ihåg att kommunicera sina förväntningar. Det gäller att formulera villkoren och ramarna tydligt, d.v.s. vad som gäller då utökad flextid tillämpas.  Det kan arbetsgivaren göra genom att till exempel ge klara uppgifter och mål för uppgifterna. Om tydliga ramar saknas, kan det lätt uppstå missförstånd om villkoren och förväntningarna.


Visste du att du kan boka juridisk handledning via SupportMe?
För mera information och prisuppgifter – ta kontakt i chatten.