5 saker du som arbetsgivare måste ha koll på i höst

SupportMes juridiska rådgivare jurist Anna-Karin Mickwitz lyfter upp 5 saker du som arbetsgivare ska ha särskilt koll på i höst. 

1.  Arbetsbeskrivningen i arbetsavtalet

Redan i början av ett arbetsförhållande kan du börja förbereda dig inför eventuella framtida förändringar i verksamheten. Då en ny medarbetare anställs, är det nämligen skäl att tänka på hur kommande arbetsuppgifter skrivs in i arbetsavtalet. Formuleringen av arbetsbeskrivningen kan vara avgörande för dina möjligheter att anpassa personalens arbetsuppgifter i en förändrad verksamhet. 

2. De tillfälliga ändringarna i arbetslagstiftningen 

Det gäller att hålla reda på alla tillfälliga ändringar i arbetslagstiftningen och kollektivavtalen som nu gjorts på grund av coronapandemin. Just nu har vi tillfälliga ändringar i lagstiftningen fram till 31.12.2020 som berör bland annat uppsägningar under prövotiden, uppsägning av arbetsavtal för viss tid och permitteringar. Det lönar sig att noga följa med hur situationen utvecklas ifall det blir fler ändringar eller om nuvarande ändringar förlängs.

3. Rekryteringar i en tid av permitteringar och uppsägningar 

Ifall läget tillåter nyrekryteringar på arbetsplatsen, gäller det att se upp ifall du överväger eller nyligen har sagt upp, permitterat eller har deltidsanställningar. Det betyder inte att det är omöjligt att rekrytera. Men du som arbetsgivare bör vara uppmärksam att du inte skapar knepiga juridiska situationer. Du behöver vara uppmärksam över dina skyldigheter som arbetsgivare, ifall du till exempel har en skyldighet att återanställa. 

4. Frånvaro från jobbet i dessa tider

Coronasituationen har medfört många nya frågor för en arbetsgivare att tänka på då det gäller frånvaro från jobbet och rätten till lön i samband med sjukfrånvaro, karantäner och frivilliga karantäner. Här gäller det att ha koll på vad som anses vara sjukfrånvaro rent juridiskt, d.v.s. när den anställde har rätt att vara bort från jobbet, vad som anses vara sjukfrånvaro och när den anställde i så fall har rätt till lön. 

5. Ansvaret för distansarbete

Många arbetsplatser har övergått till distansarbete och det kräver att man går igenom på arbetsplatsen vilka principer som gäller. Även distansarbetet ska vara tryggt och ergonomiskt samt ske utan störningar och skadlig belastning. Det viktiga att komma ihåg här är att även i distansarbete gäller det sedvanliga arbetslagstiftningen: arbetsavtalslagen, arbetstidslagen och arbetarskyddslagen. Men distansarbete kräver att man fäster mer uppmärksamhet på vissa särskilda frågor såsom arbetsmetoder, riskbedömningar, datasäkerheten och försäkringar för att nämna några exempel.

 


Jurist Anna-Karin Mickwitz driver juristbyrå i Helsingfors och har över 30 års erfarenhet inom affärsjuridiken.

Behöver du juridisk rådgivning? Visste du att du kan boka tid till en jurist via SupportMe? Ta kontakt i chatten, så hjälper vi dig vidare.

 


Text: Yasmine Hedman
Bild: Hannah Kjellman och Felicé Hendersson