Jurist Anna-Karin Mickwitz från Helsingfors är SupportMe:s nya rådgivare

SupportMe-nätverket fortsätter att växa och nu finns vi även i Helsingfors och Nyland. Vi önskar Anna-Karin Mickwitz varmt välkommen med i SupportMe.

Med 30 års erfarenhet inom branschen och affärsjuridiken har Anna-Karin ett helt eget område inom SupportMe. Anna-Karin Mickwitz är jurist och vicehäradshövding.

Sedan 1,5 år tillbaka är Anna-Karin Mickwitz egenföretagare och driver en egen juridisk byrå i Helsingfors.

Anna-Karin Mickwitz är uppvuxen och har studerat i Helsingfors, men har tillbringat mycket tid också Pargas.

– Jag funderade faktiskt först på att bli biolog eller att studera statsvetenskap. Men juridiken drog med mig till sist, berättar Anna-Karin. Under domstolspraktiken efter studierna insåg jag att den konkreta juridiken var kul och det förde mig vidare till en karriär inom olika advokatbyråer, fortsätter hon.

Ett tidigt arbetsminne är från ett av hennes första anställningar. Hon jobbade då som expedit  i en avdelning för papperssaker, souvenirer, tidningar och tobaksprodukter  i ett av de större varuhusen i Helsingfors.

– Det var på den tiden man hämtade sin lön från kontoret två gånger i månaden i en brun papperspåse. I påsen fanns löneremsan, mynt och sedlar, minns Anna-Karin.

 

 

Anna-Karin Mickwitz expertis ligger i affärsjuridiken. Till specialområden hör bl.a. olika avtal, bolag och andra sammanslutningar samt arbetsrättsliga frågor.

Trots konjunktursvängningar och ekonomiska svackor minskar inte efterfrågan på juridiska tjänster, tvärtom. Men typen av tjänster som efterfrågas ändrar med konjunkturerna. Coronavåren har fört med sig stora utmaningar och svårigheter för småföretagare. En jurist kan stöda och hjälpa analysera olika alternativ.

– Det kan bland annat vara fråga om att omförhandla olika avtal, göra upp nya  överenskommelser eller gå igenom alternativen vid fall av kundens eller affärspartens betalningssvårigheter, nämner Anna-Karin Mickwitz som några exempel där juridisk expertis kan vara till nytta.

– Det är viktigt att man tar in hjälp och stöd i ett tidigt skede. Att man också satsar på det förebyggande arbetet. Arbetsrättsliga frågor är också en del av ledarskapet, fortsätter Anna-Karin Mickwitz.

Som egenföretagare har Anna-Karin märkt vikten av samarbetet med andra småföretagare.

– Nätverket mellan oss småföretagare är oerhört viktigt. Vi hjälper varandra, säger Anna-Karin Mickwitz.

– Jag är entusiastisk över att få vara med i SupportMe. Det är ett väldigt intressant koncept.

På fritiden är Anna-Karin en ivrig körsångare, tillbringar tid på stugan och tycker om att läsa böcker. Fotografering är också ett stort intresse.

 Behöver du juridisk hjälp?
Boka tid för ett inledande möte, antingen per e-post info@supportme.fi eller via chatten nere i högra hörnet.