En nyrekrytering i samband med uppsägning

Då du står inför en situation där du ska säga upp någon ur personalen, kan en rekrytering av en ny arbetstagare vara problematisk. Här är det skäl att noga gå igenom personalsituationen inom företaget. Du vill ju inte skapa arbetsrättsliga problem, påpekar jurist Anna-Karin Mickwitz.

Då du överväger att säga upp en arbetstagare, ska du alltid först gå igenom dina möjligheter att erbjuda arbetstagaren andra arbetsuppgifter inom företaget.

– Du ska i första hand erbjuda arbetsuppgifter som motsvarar arbetsbeskrivningen eller arbetsuppgifterna i arbetsavtalet, säger Anna-Karin Mickwitz, SupportMes juridiska rådgivare. 

Men om sådant jobb inte finns, ska du erbjuda annat arbete, som motsvarar arbetstagarens utbildning, yrkesskicklighet eller erfarenhet. Mickwitz påminner att du som arbetsgivare dessutom har en viss skyldighet att erbjuda utbildning eller fortbildning som behövs för arbetsuppgifterna.

Kanske har du redan hunnit säga upp en arbetstagare och kort därefter uppstår ett behov av arbetskraft för att sköta samma arbetsuppgifter som den uppsagda har utfört. Då finns det inte längre en grund för uppsägningen.

– Du som arbetsgivare är skyldig att annullera uppsägningen. Däremot har arbetstagaren inte en skyldighet att acceptera annulleringen och ta emot jobbet, säger Anna-Karin Mickwitz.

Har du deltidsanställda arbetstagare i företaget och funderar på att rekrytera, behöver du också vara uppmärksam. Har du behov av mera arbetskraft för uppgifter som är lämpliga för sådana arbetstagare som redan arbetar på deltid, skall du i första hand erbjuda de deltidsanställda de här uppgifterna. 


Har du ett arbetsrättsligt problem och behöver juridisk rådgivning?
Ta kontakt i chatten, så hjälper vi dig vidare.
Prisuppgifter och bokningar via chatten nere i högra hörnet eller per e-post info@supportme.fi.