Permittera och nyanställa samtidigt – är det möjligt?

Är det möjligt att planera nyrekryteringar samtidigt som du som arbetsgivare har varslat om permitteringar eller till och med permitterat anställda? SupportMe frågade jurist Anna-Karin Mickwitz.

 Jurist Anna-Karin Mickwitz konstaterar att det avgörande i frågan är hurdant arbete och hurdana arbetsuppgifter det är fråga om.

Ifall den nyanställda skulle utföra precis samma arbete som den permitterade arbetstagaren har utfört, betyder det att det inte längre finns en grund för permitteringen. Jobbet i fråga ska då erbjudas till den permitterade och inte till en nyrekrytering.

Enligt huvudregeln ska du i första hand erbjuda arbetet till den permitterade, även om det arbete du tänkt erbjuda till en nyrekrytering inte motsvarar helt det arbete som den permitterade arbetstagaren har utfört enligt sitt arbetsavtal.

– Det gäller alltid att göra en bedömning av om det arbete du har att erbjuda är sådant att du är skyldig att erbjuda det till den permitterade arbetstagaren, påpekar Anna-Karin Mickwitz.

Det finns inte en entydig regel om detta, utan det avgörs från fall till fall. Det kan ju vara fråga om ett arbete som till exempel kräver särskild yrkeskunskap eller utbildning. Alternativt uppstår det ett behov av arbetskraft inom din verksamhet, men på en annan ort.

Om det är fråga om ett helt annat jobb än det den permitterade är anställd för, har den permitterade inte en skyldighet att ta emot jobbet.

– I det här fallet är det möjligt för dig att göra en nyrekrytering. Men se ändå först till att du kan bevisa att du har erbjudit jobbet till den permitterade och att hen tackade nej, framhåller Mickwitz.


Via SupportMe kan du boka tid till juridisk rådgivning. Ta kontakt i chatten, så hjälper vi dig vidare.
Jurist Anna-Karin Mickwitz driver juristbyrå i Helsingfors.