Nyrekrytering före eller efter uppsägningar?

Har du nyligen anställt en ny arbetstagare till företaget och har nu behov av att säga upp arbetstagare på grund av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker? Eller har du redan sagt upp och funderar nu på nyrekryteringar? Här gäller det att vara uppmärksam över dina skyldigheter som arbetsgivare, påminner jurist Anna-Karin Mickwitz. 

Om du har anställt ny arbetskraft rätt nyligen, gäller det att tänka efter om det blir aktuellt med uppsägningar.

– Nyanställningarna kan nämligen betyda att du inte har en äkta grund att säga upp arbetstagare av ekonomiska orsaker och då är uppsägningen olaglig, påpekar Anna-Karin Mickwitz som är en av SupportMes juridiska experter. 

Samma sak  gäller också om du gör en nyrekrytering efter att du sagt upp av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker, och framför allt om det är fråga om likadana arbetsuppgifter som den tidigare arbetstagare hade. Uppsägningen kan alltså anses vara olaglig och kan leda till en skyldighet att betala den uppsagda arbetstagaren ersättning.

– Om du står inför en situation där du har behov av mera arbetskraft efter att du har gjort uppsägningar, ska du tänka på att du har en skyldighet att återanställa. Det betyder att du ska erbjuda arbete åt tidigare arbetstagare som sagts upp av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker, säger Anna-Karin Mickwitz.

Kriterierna för återanställning är att arbetstagarna fortfarande är arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån, och att arbetsuppgifterna som erbjuds är de samma eller liknande som de uppgifter den uppsagda arbetstagaren hade.

Skyldigheten att återanställa gäller i nuläget i nio månader från det att den uppsagdas anställningsförhållande upphörde. Tidsperioden på nio månader har införts i och med Covid-19 och tillämpas om uppsägningen har skett senast 31.12.2020. I normala fall är perioden 4-6 månader. Det är möjligt att undantagsregeln kommer att förlängas.


Vid arbetsrättsliga frågor kan du vända dig till någon av SupportMes juridiska experter.
För bokningar och prisuppgifter, ta kontakt i chatten så hjälper vi dig vidare.
Det går också bra att mejla på info@supportme.fi.