Avtal: Guide och mall för arbetsavtal som ingås för viss tid

25,00

Guide och mall omfattar allt som allt 12 sidor.
Kategorier: ,

Beskrivning

Är det dags att anställa i företaget? Här kan du köpa en omfattande och trygg guide tillsammans med en utförlig mall för arbetsavtal, som ingås för viss tid.  Arbetsavtalet omfattar arbetsuppgifter, -tid & -plats, kollektivavtal, lön, naturaförmåner, semester,  resor, sekretess och uppsägning. Guide och mall är uppgjord av jurist Anne Lindgren-Slotte.

 


 

Artikeln är skriven 11.1.2020/mallen är uppgjord i december 2019 och i artikeln/mallen nämnda lagbestämmelsers tillämplighet garanteras inte efter nämnda tidpunkt. Skribenten kan således inte ansvara för kommande lagändringars inverkan på nämnda artikel/mall.