Guide: Uppsägning då en person åsidosatt eller brutit mot sina förpliktelser

25,00

Guiden omfattar 5 sidor.
Kategorier: ,

Beskrivning

I guiden ger jurist Anne Lindgren-Slotte råd för hur arbetsgivaren ska sköta en uppsägning med tyngdpunkt på hantering av svåra samtal och betydelsen av att en eventuell varning sköts och hanteras på rätt sätt.

 


Artikelns skribent, jurist Anne Lindgren-Slotte, kan enbart garantera artikelns tillförlitlighet på svenska och ansvarar således inte för de finska eller engelska språkversionerna av denna artikel.  Artikeln är skriven 16.1.2020 och i artikeln nämnda lagbestämmelsers tillämplighet garanteras inte efter nämnda tidpunkt. Skribenten kan således inte ansvara för kommande lagändringars inverkan på nämnda artikel/mall.