Många bitar ska falla på sin plats


Björn Helsing, rådgivare inom restaurangbranschen, har lång erfarenhet av olika slags utvecklingsprojekt inom sin bransch. En gemensam nämnare för alla hans uppdrag är att hitta smarta sätt att jobba. 

Ett av Helsings många uppdrag går ut på att dimensionera och effektivisera restaurangkök såväl inom den offentliga som den privata sektorn. Som utomstående rådgivare och sakkunnig, gör han en helhetsbedömning av hur köket ifråga arbetar och föreslår sedan olika åtgärder för hur köket och hela verksamheten kunde effektiviseras.

Då man går in för att effektivisera en restaurangs verksamhet varierar utgångspunkterna och målsättningarna för de olika projekten. 

Målsättningen kan vara att man vill öka på antalet matgäster. Restaurangen ifråga har ett visst kundunderlag, men kapaciteten och resurserna skulle egentligen räcka till att ta emot flera matgäster.

Alternativt har restaurangen ett stabilt kundunderlag, men man önskar istället hitta smidigare och snabbare arbetsmetoder för att helt enkelt frigöra resurser. 

– Mitt arbete går ut på att hitta sätt för att vinna tid och effektivisera hela verksamheten i restaurangen. Jag går igenom bland annat kökets arbetsmetoder och ser över om personalstyrkan är rätt dimensionerad, berättar Björn Helsing. Alla element ska vara rätt dimensionerade för att köket ska kunna prestera på topp. 

Det är tre viktiga element som ständigt återkommer i Björn Helsings granskning, nämligen  personalen, kökets tekniska utrustning och restaurangens kapacitet i allmänhet. 

Det är många bitar som ska falla på sin plats – men det gäller att först hitta de rätta bitarna. Den allra viktigaste målsättningen med Björn Helsings alla uppdrag är ändå att öka på arbetstrivseln och arbetsvälmåendet. 


Har du funderat på att utveckla din restaurangs verksamhet?
Ta kontakt i chatten så berättar vi mera!