Kreativ coaching öppnar upp din energi och skapande sida

Eva Åstrand och coach Carina Granö-Träskelin.

 

Kreativitet handlar inte bara om konst – det är en väsentlig egenskap som hjälper oss att komma på bättre lösningar och jobba mer produktivt. Behöver du hjälp med att hitta tillbaka till ditt kreativa inre? Coach Carina Granö-Träskelin kan hjälpa dig finna de rätta verktygen.

 

När kreativiteten sinar och nya lösningar är svåra att hitta, kan kreativ coaching vara ett sätt att hitta tillbaka till kreativiteten. Carina Granö-Träskelin, certifierad coach och vd för Wasa Wellness, har nyligen lagt till kreativ coaching i sin repertoar. Coachens uppgift är att hitta de rätta frågorna att ställa, som kan hjälpa klienten att komma till insikt om vad den behöver och hur den bör jobba vidare. Genom att introducera en kreativ aspekt i coachning kan det hjälpa klienten att öppna sig och slappna av.

 

Eva Åstrand är en av de tre första som fått prova på kreativ coaching tillsammans med Granö-Träskelin.

 

– Jag känner Carina sedan tidigare och jag har varit på coaching till henne tidigare. Det som gjorde mig nyfiken på kreativ coaching var den skapande biten. Hon beskrev sättet att jobba kreativt i coachning. Jag jobbar själv väldigt mycket analytiskt och jag känner att man tappar lätt det kreativa, säger Åstrand.

 

Granö-Träskelin berättar att coachingen består av tre olika kreativa processer, som ämnar öppna upp klientens kreativa sinne. Vid första träffen får kunden måla fritt på ett papper. Vid andra träffen jobbar man med text – kunden får skriva ner på papper det som rör sig i huvudet. Vid tredje träffen får kroppen jobba med olika rörelser, bland annat qigong rörelser och korsrörelser för att få igång båda hjärnhalvorna. Varje del följs av en diskussion som utgår ifrån den kreativa processen som inledde träffen. Utifrån de frågeställningar och funderingar som processen bidrog till, kan klienten komma till nya insikter och skapa mål för att jobba vidare.

 

– För mig var den första delen där vi målade den mest utmanande delen, på grund av att det är något jag inte typiskt gör, men sista slutligen gav det mig väldigt mycket. Jag blev positivt överraskad när Carina också började måla – det gjorde det lättare för mig att börja måla, berättar Åstrand.

 

De andra delarna uppskattade Åstrand en hel del, och skrivandet var något hon kunde tänka sig att fortsätta med på egen hand. Åstrand upplever att coachningen gav henne det hon behövde för att kunna jobba vidare på egen hand för att bli mer kreativ och produktiv.

 

– Kreativ coaching har öppnat upp för nya infallsvinklar. Processen har varit rolig men även insiktsgivande. Jag har hittat ytterligare verktyg för att stressa av och plocka bort sånt som inte gagnar mig. Jag har hittat effektiva sätt att bryta icke-produktiva tankemönster. Nu kan jag vända mina tankar till mer glädjefyllda och inspirerande tankar, som ger energi. Jag blev också påmind om hur mycket glädje jag har inom mig som jag kan använda mig av i min vardag. 

 

Kreativitet är något som genomsyrar vår vardag och arbetsliv. Det är inte bara genom konst, dans och musik som kreativiteten syns – det är en egenskap som hjälper oss på många olika sätt, bland annat genom problemlösning, flexibilitet och anpassning. Genom kreativitet är det lättare att hitta nya lösningar och nya sätt att jobba på. Åstrand fann att coachningen har underlättat hennes vardag.

 

– Alla delar kan ge olika saker, vilket jag känner att det gjorde det för mig. Jag tror inte att vi hade kommit till samma slutsats om vi bara hade gjort en av delarna. Tillsammans stöder de tre olika delarna varandra. Jag tycker att det är kul med nya saker som stimulerar. Jag är den typ av person som behöver något som väcker nyfikenhet och intresse. Eftersom jag känner Carina var jag också väldigt trygg i situationen. Det var skönt att få använda händerna och kroppen. Man tänker inte bara ut svar, utan med hjälp av rörlighet och de andra kreativa delarna kommer man åt ens inre.

 

Åstrand rekommenderar starkt kreativ coaching åt andra som känner att de behöver hjälp för att komma i kontakt med sin kreativa sida, och bli bättre på att hitta kreativa lösningar. 

 

– Om man är en sådan person som tänker och analyserar mycket kan det ge nya insikter och infallsvinklar. Det är svårt att se lösningarna själv, men när man får dom rätta frågorna ställda lär man sig att tänka på ett nytt sätt. Jag känner sedan tidigare till tankens kraft, men i den här processen blev jag påmind om att vi underskattar den. 

 

– Coaching med Carina är tryggt och värdefullt, hon är bra på att bemöta människor. Om man är nyfiken på att testa så ska man definitivt göra det, säger Åstrand.


Eva Åstrand och Carina Granö-Träskelin.

 


Är du intresserad av coachning?
Ta kontakt i chatten, så hjälper vi dig vidare


Text: Sandra Norrman
Bilder: Hannah Kjellman