Stärk ditt team inför hösten med hjälp av gruppcoachning

Inför hösten är det ett ypperligt läge för varje team att fundera på sin kommunikation. Speciellt nu efter den tunga coronavåren och med tanke på det rådande läget, skulle det vara värdefullt för varje team att verkligen satsa på att stärka samarbetet och välmåendet inom teamet.  

Vi talar ofta om hur vi reagerar i kris, men det är ännu viktigare att tänka på hur vi förbereder oss inför en kris. 

Med hjälp och stöd av en professionell coach kan teamet bli starkare och bättre förberedd på utmaningar och eventuella konfliktsituationer.

Gruppcoachning är en möjlighet för ett team att samlas och tillsammans diskutera och bestämma sina gemensamma mål, men också fundera på utmaningar.

– Under en gruppcoachningssession kan vi sätta fokus på vilken beredskap ni har just nu och vad ni ytterligare kan slipa på för att hjälpa er såväl som ett team som på det personliga planet för att gå stärkta ur kommande utmaningar, berättar coach Carina Granö-Träskelin.

 

Coach Carina Granö-Träskelin listar fem direkta fördelar som ni som ett team uppnår med hjälp av regelbunden gruppcoachning.

1. Ni tydliggör tillsammans teamets gemensamma mål och visioner, men vågar också definiera utmaningarna. 

2. Ni förbättrar kommunikationen och samarbetet inom teamet. Ett team behöver en fungerande kommunikation för att överhuvudtaget kunna samarbeta.

3. Ni lär känna varandra bättre och ökar förståelsen för varandras olikheter. 

4. Ni hittar varandras styrkor och lär er hur ni bäst kan använda dessa styrkor. 

5. Ni stärker välmåendet inom teamet.

 


Är du intresserad av gruppcoachning för ditt team?
Coach Carina Granö-Träskelin erbjuder både individuell coachning och gruppcoachning.

Ta kontakt i chatten och fråga efter en offert!