Stärk din kommunikation inför svåra samtal


Det finns tillfällen då en ledares förmåga att kommunicera ställs extra på prov. Speciellt under svåra samtal på jobbet. Hur stärker du som ledare din egen kommunikation inför sådana situationer? Coach Carina Granö-Träskelin tar upp några punkter att tänka på inför ett svårt samtal på jobbet.

 

1. Börja med att bygga upp ett förtroende. Det är alltid lättare att ta svåra samtal om det redan färdigt råder en trygg atmosfär på arbetsplatsen och man känner förtroende för varandra.

2. Ta det svåra samtalet då du känner dig stabil och stark och du mår hyfsat – inte efter en sömnlös natt.  Du behöver själv vara samlad, ha energi och kunna hålla fokus för att kunna ta upp knepiga frågor med dina medarbetare.

3. Ett svårt samtal framkallar olika slags känslor – ibland väldigt starka känslor. Fundera därför färdigt hur du som ledare kommer att hantera både dina egna känslor och de känslor som kommer upp under samtalet.

4. Du kan förbereda dig genom att skriva ner dina tankar på ett papper. Du får på samma gång perspektiv på saken och ett visst avstånd, vilket kan underlätta att hålla fokus under själva samtalet.

5. Det kan vara bra att sova på saken en natt, men skjut inte upp ett svårt samtal för länge. Ta därför tag i ett svårt ärende direkt innan det blir värre. Några dagar efter samtalet är det bra att kolla upp hur den andra parten mår och att ni uppfattat varandra rätt.

6. Satsa på en äkta och tydlig kommunikation genom att vara dig själv. Om det är möjligt, fokusera på lösningen och vilka möjligheter som finns att gå vidare. Det är när vi får nya insikter som de kreativa lösningarna skapas.

 


Carina Granö-Träskelin är certifierad coach och driver företaget Wasa Wellness.
Är du intresserad av coachning, ta kontakt i chatten, så berättar vi gärna mera!


Foto: Hannah Kjellman.