Bra att tänka på i semestertider

Det har varit en omtumlande vår i arbetslivet med förändringar som duggat tätt. Läget har också påverkar semestrarna inom många branscher. Det har krävts justeringar och flexibilitet. SupportMes jurist Anne Lindgren-Slotte på juristbyrån Lextera Law berättar vilka regler som gäller vid avgörande av semestertidpunkten.

Trots de rådande omständigheterna är utgångspunkten fortfarande semesterlagen (162/2005). Men flexibla överenskommelser kan ändå nås mellan arbetsgivare och arbetstagare. Den här situationen berättigar dock inte arbetsgivaren eller arbetstagaren att som utgångspunkt dra tillbaka eller återkalla en sådan semester som redan har fastslagits eller som man redan kommit överens om. Men, om situationen ändå kräver det kan arbetsgivaren och arbetstagaren avtala om återkallande av redan fastslagen eller överenskommen semester.

– Kolla också alltid upp det kollektivavtal som är tillämpligt i branschen i fråga och vad som sägs där, innan ni kommer överens om semestern, påminner Anne Lindgren-Slotte.

Några av centralaste utgångspunkterna i semesterlagen är att:

  • arbetsgivaren har som utgångspunkt rätt att bestämma tidpunkten för din semester.
  • du som anställd har rätt att säga din åsikt och önska tidpunkt för semester. Arbetsgivaren har nämligen en skyldighet att höra arbetstagaren gällande önskad tidpunkt för semester.
  • arbetsgivaren har en skyldighet att redogöra för de anvisningar och praxis (det vill säga allmänna principer) som gäller angående semestrar på arbetsplatsen.
  • semestertidpunkten ska meddelas en månad på förhand. Men arbetsgivaren har möjlighet att skjuta upp meddelandet. I så fall är tidsfristen två veckor. Även här lönar det sig att kolla upp tillämpligt kollektivavtal, ifall det finns avvikande bestämmelser.

I slutändan är det i regel arbetsgivaren som avgör semestertidpunkten.

Flexibilitet

En nyckelfråga nu är hur coronasituationen och alla restriktioner har drabbat en arbetsgivare. Olika branscher har drabbats väldigt olika. Ifall det är fråga om en bransch som inte kan verka enligt normala förutsättningar, kan det krävas justeringar. Därför har en del arbetsgivare gått in för att pricka in semestrar under en tystare period för att kunna verka fullt ut mot slutet av sommaren då läget eventuellt har stabiliserat sig lite.

Arbetsgivarens förmåga att analysera sin verksamhetsomgivning testas verkligen nu.

Glöm inte kommunikationen

Anne Lindgren-Slotte påminner att det alltid bör finnas ett rimligt skäl för att skjuta upp semestrar. I dessa tider då läget förändras snabbt och konstant, torde skälen ändå uppfyllas. Kom ändå ihåg att denna situation inte som utgångspunkt berättigar till återkallande av redan fastslagen eller annars överenskommen semester, trots att det ändå är möjligt att sinsemellan avtala om ett sådant återkallande om situationen verkligen kräver det.

– Ifall situationen kräver att det blir ändringar i semestrarnas tidpunkt, är det viktigt att arbetsgivaren kommunicerar ut detta till sina anställda. Även här är kommunikationen A & O, säger Anne Lindgren-Slotte.

– Varje anställd är en del av helheten, en kugge i maskineriet. Därför räknas allas insatser för att komma genom denna situation, avslutar Anne Lindgren-Slotte.

 


I vår webbshop hittar du en videoföreläsning om arbetsrätt, avtalsmallar och andra guider.