Kategori: Juridik

Några ord om offentlig kommunikation

Några ord om offentlig kommunikation

Det har blivit allt viktigare för kommuner, myndigheter, organisationer och institutioner inom den offentliga sektorn att effektivt kommunicera med medborgare, intressenter och allmänheten.

Så går en arbetstvist till

Så går en arbetstvist till

Diskrimineringsärenden, oegentligheter kring uppsägningar och hävningar är några vanliga exempel på tvister som kan uppstå mellan en arbetsgivare och en arbetstagare. Om det går så långt att man möts i domstolen – hur går processen då till?

Då problem på jobbet blir en arbetstvist

Då problem på jobbet blir en arbetstvist

Vad innebär en stämningsansökan? Vad borde du tänka på redan i början av en arbetstvist? Jurist Anne Lindgren-Slotte rekommenderar att du redan i början av processen tar i beaktande särskilt 5 viktiga punkter. 

Problem på jobbet?

Problem på jobbet?

Vad ska man göra om ett problem på jobbet blir så stort att det inte går att lösa enbart med diskussioner? Vem kan man vända sig till då? Jurist Anne Lindgren-Slotte ger några råd på vägen.

5 saker du som arbetsgivare måste ha koll på i höst

5 saker du som arbetsgivare måste ha koll på i höst

SupportMes juridiska rådgivare jurist Anna-Karin Mickwitz lyfter upp 5 saker du som arbetsgivare ska ha särskilt koll på i höst. 

Funderar du på nästa steg i arbetslivet?

Funderar du på nästa steg i arbetslivet?

Det blåser förändringarnas vindar i arbetslivet just nu.  Det som en gång kändes som en självklarhet – att ha ett jobb – är kanske inte det längre. Står du inför förändringar eller drömmer du om att byta jobb? Jurist Anne Lindgren-Slotte ger sina 3 bästa tips till dig som kontaktar en potentiell arbetsgivare. 

Nyrekrytering före eller efter uppsägningar?

Nyrekrytering före eller efter uppsägningar?

Har du nyligen anställt en ny arbetstagare till företaget och har nu behov av att säga upp arbetstagare på grund av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker? Eller har du redan sagt upp och funderar nu på nyrekryteringar? Här gäller det att vara uppmärksam över dina skyldigheter som arbetsgivare, påminner jurist Anna-Karin Mickwitz. 

Företagare – håll fokus och lyssna på varningsklockorna

Företagare – håll fokus och lyssna på varningsklockorna

Ibland är det skäl att stanna upp och känna varifrån det blåser. Visar bokslutet minus månad efter månad? Även om det är osäkra tider just nu, gäller det att som företagare hitta fokus och en riktning framåt. Lextera Laws jurist Anne Lindgren-Slotte ger några tips på hur du som företagare kan vara bättre förberedd för en eventuell ekonomisk kris. 

En nyrekrytering i samband med uppsägning

En nyrekrytering i samband med uppsägning

Då du står inför en situation där du ska säga upp någon ur personalen, kan en rekrytering av en ny arbetstagare vara problematisk. Här är det skäl att noga gå igenom personalsituationen inom företaget. Du vill ju inte skapa arbetsrättsliga problem, påpekar jurist  Anna-Karin Mickwitz.

En trygg och säker arbetsmiljö även på distans

En trygg och säker arbetsmiljö även på distans

Arbetsgivaren har ett ansvar för arbetsmiljön – även då det gäller distansarbete. En god dialog mellan arbetsgivaren och arbetstagaren är grundförutsättningen för att en trygg och säker arbetsmiljö förverkligas också på hemmakontoret. Det säger jurist Anne Lindgren-Slotte på Lextera Law.

Har ni kommit ihåg avtalet?

Har ni kommit ihåg avtalet?

För tillfället distansarbetar allt fler och det förutspås också bli allt vanligare med distansarbete. Jurist Anne Lindgren-Slotte rekommenderar att arbetsgivaren och arbetstagaren avtalar sinsemellan om distansarbetets villkor.

Permittera och nyanställa samtidigt – är det möjligt?

Permittera och nyanställa samtidigt – är det möjligt?

Är det möjligt att planera nyrekryteringar samtidigt som du som arbetsgivare har varslat om permitteringar eller till och med permitterat anställda? SupportMe frågade jurist Anna-Karin Mickwitz.