Så här skapar du ett effektivt teamarbete

Har du som ledare koll på hur du stärker gruppens produktivitet? Arbetshandledare Jenny Julin ger dig 5 steg till ett effektivt teamarbete.

 

1. Ha koll på vilket stadiet gruppen befinner sig i. Enligt  Susan A. Wheelans teorier behöver en ny grupp en stark ledare. När medarbetarna i teamet är nya för varandra är de oftast lite försiktiga, artiga och osäkra på sin roll – då behövs någon som skapar tydliga ramar, berättar om förväntningar och ger instruktioner. Också senare när teamet har jobbat länge tillsammans kan gruppen vid nyrekryteringar gå tillbaka till det artiga stadiet som kan skapa lite förvirring i gruppen – och det är helt okej. Men känn till faserna och led enligt dem!

2. Kommunicera tydligt vad som förväntas av individen i gruppen. Och vad som förväntas av gruppen i stort. Vilka är förväntningarna på individen? Vilka är förväntningarna på gruppen? För en kontinuerlig diskussion om förväntningar! Ofta glömmer vi bort att vi sitter i samma båt och ska ro åt samma håll. Alla ska veta gruppens gemensamma målsättning. Alla behöver inte ta sig till målet på samma sätt, men alla behöver ha samma land i sikte. 

3. Skapa förutsättningar för kontinuerlig uppföljning i arbetet och inom olika projekt. Gör det till en vana att stämma av delmål med gruppen. Om det förflyter för mycket tid mellan träffarna skapas osäkerhet och risken för soloåkande ökar. Prata med teamet, följ upp delmål och berätta var vi står. Håller tidtabellen? Vad är gjort? Vad återstår? Vem ansvarar för fortsättningen? Då undviker vi också att arbetet hopar sig när deadline närmar sig. Hur ofta teamet ska träffas för genomgång beror på arbetets karaktär, men sikta på minst en gång per månad.

4. Skapa en arbetsplatskultur som innehåller både positiv och utvecklande feedback. Meningen med feedback ska alltid vara att föra individen framåt – inte att häva ur sig missnöje och upprörda känslor. Är du missnöjd med en medarbetare? Rid ut dina känslor på egen hand först innan du tar upp frågan med personen i fråga. Kom ihåg att fira och sparra när det går bra! Tårta vid olika delmål har aldrig skadat någon.

5. Uppmana till självledarskap inom gruppen. Alla får ha beslutanderätt inom de angivna ramarna. Arbetet fungerar oftast smidigast om medarbetaren i samråd med förman får makt över eget arbete. Ledaren behöver sällan peta i alla detaljer. Mycket handlar om att ge och ta i tillit. Ett hierarkiskt förhållningssätt är sällan gynnsamt för gruppen. Lita på dina medarbetare!

 


Spana även in Two Sisters Consultations föreläsningar i webbshopen. Vill du veta mer om arbetshandledning? Eller boka tid för ett digitalt möte?
Ta kontakt i chatten, så berättar vi mer!