Så går en arbetstvist till

Diskrimineringsärenden, oegentligheter kring uppsägningar och hävningar är några vanliga exempel på tvister som kan uppstå mellan en arbetsgivare och en arbetstagare. Om det går så långt att man möts i domstolen – hur går processen då till?

Jurist Anne Lindgren-Slotte förklarar hur ett tvistemål i anslutning till ett arbets- eller tjänsteförhållande går till i stora drag. 

1. Ärendet blir anhängiggjort. Då du har sänt in din stämningsansökan, diarieför tingsrätten den och kommer att sända ut en uppmaning att avge svaromål till motparten. Det betyder att du behöver ha en individualiserad motpart i din stämningsansökan. 

2. Inlämnande av svaromål. Motparten får möjligheten att avge sitt svar på saken. Det finns ännu möjlighet att lämna in tilläggsbevisning i ärendet. 

3. Sammanfattning av ärendet. Då båda sidornas svar har inkommit till domstolen samt eventuell tilläggsbevisning kommer domstolen att göra en sammanfattning över ärendet. Det är helt enkelt fråga om ett dokument där det framkommer vad ärendet och tvisten handlar om. Där lyfts upp vad som är stridigt och vad som är ostridigt. Syftet är att bryta ner allt material och sålla bort det som man egentligen är av samma åsikt kring. 

4. Uppmaning till förlikning. Parterna kan uppmanas att försöka nå en förlikning under processen. Men om det inte är möjligt, står behandling i domstolen nästa i tur. 

5. Muntlig förberedande behandling. Då parterna får ett datum för en muntlig förberedande behandling, betyder det att man kommit så långt i processen att all huvudsaklig skriftväxling är avklarad allt från stämningsansökan, svaromål, inlämnande av bevisning till sammanfattningen. 

I den muntliga förberedande behandlingen går man igenom hela ärendet. Parterna får muntligen berätta sina yrkanden, vad man kräver och sina motiveringar. 

6. Huvudförhandlingen. Beroende på ärendet kan huvudförhandlingen följa direkt på den förberedande behandlingen eller alternativt får parterna ett nytt datum lite längre fram. 

Under huvudförhandlingen går man igenom bevismaterialet och parterna har möjlighet att kommentera varandras bevis. För varje bevis som har lagts fram ska det finnas ett bevistema. Det betyder att beviset är länkat till ett påstående och med beviset vill man styrka och visa ett visst sakförhållande. 

Under huvudförhandlingen får man inte lägga fram nya bevis.  

7. Slutplädering. Då allt bevismaterial har behandlats och parterna och alla vittnen är hörda är det dags för slutpläderingen. Under denna sammanfattar parterna ur egen synvinkel allt som har kommit fram under förhandlingar. Här länkar man ihop vad de olika bevisen och parts- och vittnesberättelserna visar och hur det styrker eller motbevisar de olika yrkandena. 

8. Domen meddelas. Det sista steget i processen är själva domen i tvistemålet och väntan på den. Parterna ges av domstolen en tidpunkt då domen förväntas vara färdig och kan meddelas parterna.

 


Har du frågor om jurist Anne Lindgren-Slottes tjänster?
Ta kontakt i chatten, så berättar vi mera.


Foto: Rebecka Hägert-Backull