Så fixar du som arbetsgivare den digitala intervjun

 

För tillfället blir det allt vanligare att anställningsintervjuer sker digitalt. A-zeta Consultings rekryteringskonsulter Janina Björk och Josefin Anderssén listar fem tips hur du som arbetsgivare lyckas med digitala intervjuer. 

 

1. Förbered intervjun genom att kontrollera att tekniken fungerar, försäkra dig om att du har tillgång till ett utrymme där du kan tala ostört. Håll dig till tidtabellen.

2. Satsa på effektivitet. Hellre en kort och effektiv intervju på distans än långt och utdraget. På så sätt behåller du rätt fokus.  Om något lämnar oklart efter intervjun, kan du alltid ha en kort uppföljningsintervju.

3. Förmedla organisationens arbetskultur. Då intervjun genomförs digitalt har inte den som blir intervjuad möjlighet att uppleva arbetsmiljön och -kulturen på plats. Därför är det extra viktigt att du som arbetsgivare förmedlar organisationens värderingar under den digital intervjun.  Du kan till exempel lyfta fram gemensamma aktiviteter som ordnas och andra viktiga förmåner eller stödprogram som organisationen erbjuder.

4. Ge en bra bild av både dig själv som arbetsgivare och organisationen som du representerar. I en anställningsintervju är det alltid två parter som ska välja varandra.

5. Det är alltid viktigt med transparens i rekryteringsprocesser. Då rekryteringsprocessen sker helt eller till största delen på distans, krävs det ytterligare ansträngningar för att upprätthålla en god kommunikation. Avsluta intervjun med information om nästa steg och berätta om rekryteringsprocessens tidtabell.

 


Behöver du hjälp i rekryteringsfrågor? Du kan boka digital handledning med A-zeta:s konsulter via chatten.  Chatten är öppen varje vardag kl.9-15.