Konsten att ge feedback


Vi vill ju göra ett så bra jobb som möjligt och därför behöver vi också få bekräftelse på att vi är inne på rätt spår. Att både ge och få feedback bidrar till att vi utvecklas. Coach Carina Granö-Träskelin tar upp 5 steg för bättre feedback på jobbet.

1. Du som förman och ledare, träna på att ge feedback. Om din medarbetare presterar och presterar men aldrig får några reaktioner på sitt arbete, sjunker motivationen och leder till frustration.

2. Du som medarbetare kan också berätta för din förman att du gärna vill ha mera feedback. Berätta också varför du behöver mera feedback.  Det är dessutom en lång väntan om all feedback sparas till det årliga utvecklingssamtalet. Inför istället korta och små samtal med jämna mellanrum.  

3. Konkretisera gärna uttrycket “Bra jobbat!”. Berätta exakt vad var det som var bra. Det samma gäller negativ feedback. Konkret och specifik feedback är mer utvecklande och hjälper oss att förbättra. Negativ feedback ges alltid i enrum, aldrig inför kolleger. 

4. “Bra jobbat, men…” Att både ge beröm och kritik i ett och samma andetag är inte en lyckad kombination. Det enda man kommer att minnas är de kritiska orden.

 


Har du frågor om Carina Granö-Träskelins tjänster?
Du kan fråga efter en offert via chatten nere i högra hörnet eller per e-post info@supportme.fi