Hur betydelsefull är arbetsbeskrivningen?

 

Arbetsgivare – är du på väg att anställa nya medarbetare? Ta då en stund för att tänka igenom hur du formulerar kommande arbetsuppgifter i arbetsavtalet. Jurist Anna-Karin Mickwitz ger dig fem saker att tänka på innan du formulerar arbetsuppgifterna.

1. Du har rätt att bestämma inom vissa ramar

Som arbetsgivare har du en s.k. direktionsrätt. Det betyder att du har en långtgående rätt att bestämma vad det är för arbete som ska utföras, hur och var det ska utföras samt när det ska utföras. 

Däremot får du inte utnyttja din bestämmanderätt och överträda bestämmelser i lagen eller i gällande kollektivavtal. 

Dessutom är du bunden av de ramar som du själv varit med att sätta upp, d.v.s. arbetsavtalet. Dessa ramar utgörs bland annat av hur arbetsuppgifterna har beskrivits i arbetsavtalet.

2. Tydlighet ger trygghet – för båda parterna

Lagerarbetare, kundansvarig, office support. En titel säger nödvändigtvis inte alltid så mycket.

Inom många branscher är det vanligt att inte skriva in en noggrannare beskrivning av arbetsuppgifterna i arbetsavtalet utan enbart en yrkesbenämning eller en position. Det kan vara helt tillräckligt. Speciellt i sådana branscher där det är entydigt vilka arbetsuppgifter som avses.

Men det är inte alltid lika entydigt vad arbetet innebär. 

Hur olika benämningar används kan variera mellan olika arbetsplatser och arbetsgivare. En titel kan även vara så allmänt formulerad att den täcker mycket varierande uppgifter. 

En kort beskrivning eller förteckning av vilka arbetsuppgifter som bland annat ingår i jobbet är då till fördel för både dig som arbetsgivare och för arbetstagaren. Med tydlighet bidrar du till trygghet och klarhet. Förväntningarna är formulerade och båda parterna vet vad jobbet innebär.

 

 

3.Bind inte dina händer

En alltför detaljerad lista kan samtidigt binda dina händer som arbetsgivare och begränsa dina möjligheter att använda direktionsrätten. Ju snävare arbetsbeskrivning, desto mindre möjligheter har du som arbetsgivare att ge arbetstagaren andra uppgifter. 

Formulera gärna arbetsbeskrivningen som en exempellista. Använd formuleringar som till exempel eller bland annat och avsluta beskrivningen med “och andra uppgifter som arbetsgivaren ger arbetstagaren”

På så sätt skapar du flexibilitet att vid behov kunna anvisa arbetstagaren också andra uppgifter.

4. Du vet ditt spelrum 

Ett arbetsavtal där arbetsuppgifterna är definierade underlättar för båda parterna att ta ställning till hur förändringar i arbetsuppgifterna ska hanteras. Om inte definitionen har gjorts för snäv, finns det spelrum och flexibilitet.

Du kan inte ensidigt bestämma över väsentliga, bestående ändringar i arbetsuppgifter. D.v.s. sådana ändringar som väsentligen avviker från det ni kommit överens om i arbetsavtalet. 

Det här är en balansgång.

Vad som är väsentliga förändringar avgörs genom en helhetsbedömning. Det är många faktorer som påverkar, till exempel hur stor del av arbetet är det som påverkas, påverkas lönen, förändras ansvaret och positionen, osv. 

Om det visar sig att direktionsrätten inte räcker för att genomföra förändringen, är alternativen att antingen båda parterna kommer överens om att arbetsuppgifterna ändras eller så måste arbetsgivaren ha en uppsägningsgrund. Med andra ord, säga upp det gamla avtalet och erbjuda ett nytt. Då kan arbetstagaren välja att antingen godkänna det nya avtalet eller tacka nej till det.

5. Du är steget före

Arbetslivet förändras kontinuerligt och justeringar kan behövas. En verksamhet som kan anpassa sig har möjligheter att överleva. Förändringar som sker kan gälla t.ex. företagets verksamhet, produktionsmetoder eller ekonomin. Förändringarna kan dessutom ske snabbt. 

Därför är det viktigt med möjlighet till flexibilitet vad gäller arbetstagarnas arbetsuppgifter. Arbetstagarna är nämligen i en nyckelposition för att nödvändiga anpassningar ska kunna ske.

 


Behöver du juridisk handledning?
Prisuppgifter och bokningar via chatten nere i högra hörnet eller per e-post info@supportme.fi.