Hemmakontoret ser fint ut i flödet – men hur fungerar det egentligen? 


I flödet rullar hemmakontoren förbi. Barn gör läxor vid matbordet. Vuxna dricker kaffe med en laptop i knäet. Det är en blandning av något exotiskt, olustigt och skrämmande. Samtidigt ska ett jobba skötas. Vi listar några saker för ett lyckat distansarbete.  

 

Vad krävs för lyckat distansarbete? 

 • Bra kommunikation och tydliga spelregler
 • Drivna medarbetare
 • Disciplin 
 • Fastslagna tidtabeller
 • Kort startsträcka
 • Arbetstider, tydlig start och avslut 
 • En tydlig linje mellan arbete och ledig tid
 • Rapporter  
 • Kommunikationskanaler som fungerar 

Hur kan distansjobbet bli ännu bättre? 

Tänk på sammanhållningen! Skapa en fungerande gruppdynamik även virtuellt. Håll virtuella lunchmöten och kaffepauser. Varför inte en gemensam virtuell after work på fredag efter jobbet? Se också till att du får frisk luft. Det kan ni också göra tillsammans. En virtuell promenad ute i solskenet eller gemensam pausjumppa.

Kom överens om gemensamma spelregler. Som ett konkret exempel: Ifall ni använder chatverktyg, får man då hålla linjen öppen hela tiden eller ger man arbetsro och har vissa tider då linjen är öppen? Fokus och effektivitet lider, ifall man ständigt blir avbruten. Här måste vi komma ihåg att vi alla är olika och reagerar olika på avbrott. 

Alla är inte lika införstådda och duktiga på de program som används eller digitala arbetssätt. Speciellt i dessa tider då distansarbete kan för en del vara en ny sak. Kom ihåg att stöda dem och tillsammans bli ännu effektivare.

 

Råd till ledare som upplever att de inte har koll på medarbetare: 

 • Tydlig kommunikation och givna spelregler
 • Lita på att alla sköter sin del
 • Begär bekräftelse
 • Ha en struktur
 • Regelbundna check  
 • Börja dagen med en gemensam check- in och avsluta dagen eller veckan med ett gemensamt hej då
 • Teamworka och kolla tillsammans

Vad lär vi oss hela tiden? 

 • Vi testar olika styrkor och svagheter
 • Vi blir effektivare, monstermöten blir kortare 
 • Vi lär oss utnyttja digitala möten och olika digitala verktyg, kanske vi i framtiden reser mindre och sparar miljön när vi fått i nya vanor? 

Vårt roligaste tips: Skriv en dagbok med kollegorna som ni delar med varandra. Var tror ni vi är om några veckor?