Har ni kommit ihåg avtalet?

För tillfället distansarbetar allt fler och det förutspås också bli allt vanligare med distansarbete. Jurist Anne Lindgren-Slotte rekommenderar att arbetsgivaren och arbetstagaren avtalar sinsemellan om distansarbetets villkor.

Den nya arbetstidslagen, som trädde i kraft 1.1.2020, möjliggör distansarbete i allt större utsträckning. Det finns dessutom en rekommendation att i rådande hälsoläge distansarbeta på sådana arbetsplatser och i sådana arbetsuppgifter som det är möjligt. 

Kom överens om spelreglerna

Distansarbete baserar sig alltid på en överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Det är ett möjligt alternativ när arbetsuppgifterna tillåter det och i de fall att det gynnar båda parterna, det vill säga såväl arbetsgivaren som arbetstagaren.

– Det är viktigt att ni alltid kommer överens om spelreglerna för distansarbetet. Vad krävs av mig, som arbetar hemma och vilka är mina förväntningar som chef på de som arbetar hemma?, påpekar jurist Anne Lindgren-Slotte.

Avtala om ändringar

Då arbete som normalt utförs på arbetsplatsen övergår till distansarbete är det i allmänhet fråga om att arbetsavtalet ändras. Sådana ändringar ska avtalas om skriftligen redan innan distansarbetsförhållandet inleds. Det är givetvis möjligt att ha med en klausul om distansarbete redan i samband med att arbetsavtalet ingås.

Om arbetsgivaren vill att arbetstagarna utför distansarbete till följd av den rådande virussituationen bör ett skilt distansarbetsavtal göras. I det kan ni bland annat närmare kommer överens om platsen för distansarbetet, avtalets giltighetstid, arbetstider, villkoren som gäller hemma, arbetsredskapen, dataskyddsrelaterade frågor, uppföljningen och om eventuella överträdelser av avtalet.

En god grund att stå på

Om det är fråga om regelbundet distansarbete, som pågår över en månad, behövs ett skriftligt avtal. Ett skriftligt avtal är alltså en god grund att stå på. På så sätt har alla parter koll på såväl spelreglerna som gränserna för distansarbetet.

Ett avtal om distansarbete är även viktigt med tanke på gällande försäkringsskydd, som kan vara en gråzon och vålla huvudbry just då det kommer till distansarbete.

– Försäkringsskyddet är en viktig detalj, som det lönar sig för arbetsgivaren att kolla upp. Har du koll på när din försäkring gäller och vilka skador den täcker?

 


Har du ett arbetsrättsligt problem som du behöver hjälp med?
Via SupportMe kan du boka tid till jurist. Ta kontakt i chatten, så hjälper vi dig vidare.

I vår webbshop hittar du dessutom en videoföreläsning om arbetsrätt samt avtalsmallar och andra guider.