Framtidens HR – en studerandes perspektiv

Kajsa Forslund är praktikant på Bertills & Jung.

 

Jag som socialpolitikstuderande och praktikant på Bertills & Jung kommer i denna text att fundera kring varför jag anser att HR behövs och hur dess framtid ser ut från en studerandes perspektiv. När jag började studera socialvetenskaper vid Åbo Akademi i Vasa hösten 2019 visste jag inte alls vad jag ville att mina studier skulle leda till. Efter första året valde jag socialpolitik som huvudämne och arbetsplatspsykologi som ett av mina biämnen.  

HR-branschen kom jag i kontakt med under en av de allra första kurserna jag gick hösten 2019. Jag vet inte exakt varför jag fastnade för just HR, men det verkade otroligt intressant när gästföreläsaren berättade om sin karriär och det kändes som att jag hade hittat det jag ville jobba med i framtiden. 

Varför HR behövs är enligt mig inte en speciellt svår fråga. Allt eftersom digitaliseringen och automatiseringen framskrider så blir många arbetstagare oroliga för att bli ersatta av robotar eller annan teknik. Vissa arbeten kommer troligen aldrig att kunna ersättas på detta vis, eftersom den mänskliga kontakten är väldigt viktig för att arbetstagarna ska kunna trivas och blomstra i sitt arbete. Människor behöver andra människor och det tycker jag har märkts av väldigt tydligt under coronapandemin. Oberoende om man ser varandra ”i det verkliga livet” eller via en skärm så är HR-arbetarna några som jag personligen aldrig tror att kommer kunna ersättas av robotar. Åtminstone inte utan negativa konsekvenser. 

HR är väldigt viktigt p.g.a. sin stärkande och sammanbindande roll på alla sorters arbetsplatser. Om människorna på en arbetsplats inte trivs med sina arbetsuppgifter, sin chef eller sina kollegor så försämras miljön på arbetsplatsen, arbetarnas hälsa och arbetsplatsens effektivitet. Framtidens HR-bransch tror jag inte ser så annorlunda ut jämfört med idag, just p.g.a. att människor inte klarar sig själva så bra som man kanske skulle vilja tro. Alla behöver vi handledning, stöd och struktur ibland. Detta är precis det som HR bidrar med.

 


Text: Kajsa Forslund
Fot: Hannah Kjellman