Ekman: Det här är viktigt i ledarskapet framåt

 

En oviss tid börjar närma sitt slut, och det är dags att se framåt. Vad är nästa steg för dagens ledare? Viktor Ekman, VD för Aliceco Consulting, diskuterar de utmaningar som företag står inför i den närmsta framtiden. 

 

Under våren deltog Viktor Ekman, VD för Aliceco Consulting, i en intervju via livestream på Facebook där organisationsförändringar och tillväxt låg i fokus. Föremål för diskussion var även Österbottens konkurrenskraft och potential till tillväxt samt framtida utmaningar för finländska företag.

 

Hur ser situationen ut för Finland och finländska företag när det gäller ekonomi och tillväxt framöver?

 

Ekman konstaterar att perioden efter den senaste finanskrisen 2008 ledde till en väldigt låg tillväxt i Finland, som tyvärr håller i sig fortfarande idag. Däremot har Finland konkurrensfördelar gentemot många andra länder – hög nivå av utbildning, knowhow och kredibilitet gör att landets företag kan konkurrera mot omvärlden. 

 

När det gäller den pågående coronakrisen har världen varit tvungen att rikta om sig och anpassa sig till situationen. För att hänga med i utvecklingen har Finland fått rikta om till stora delar. En snabb anpassning är även en viktig del av ett företags överlevnad. Det är en av nycklarna som avgör ett företags framtid och dess framgång.

 

– När det gäller framtiden har vi möjlighet att rikta om oss som människa, som stad, som region, och som land för att bibehålla ett konkurrenskraftigt Finland och öka vår tillväxt, säger Ekman.

 

I intervjun diskuterades även de förutsättningar som ledarskapet kommer att få jobba utifrån i fortsättningen. Efter ett turbulent år har många företag börjat våga blicka framåt mot framtiden. Det finns dock en hel del utmaningar som ledarskapet står inför – bland annat utmattade och omotiverade anställda. 

 

En annan utmaning är hur företag ska hantera den nya verkligheten som tiden efter pandemin kommer att innebära. Stora förändringar har skett i organisationer i Finland, och sättet att jobba på har ändrats drastiskt. Distansarbete och Zoom-möten har blivit bekanta koncept för en stor del av landets befolkning. Vilka utmaningar ser Ekman att företag står inför när det gäller pandemin och framtiden?

 

– Trötta medarbetare och osäkerhet hos företagen är de största utmaningarna. För vissa företag har det gått bra medan för andra har det gått mindre bra. Det är osäkra tider, men det är viktigt att minnas att även den här krisen kommer att passera. Vi måste hitta de lösningar som passar oss bäst för den tid vi nu befinner oss i, säger Ekman.

 

Vad kommer krisen att kräva från företag i Österbotten?

 

– Gentemot övriga delar av landet har Österbotten lyckats ganska bra gällande export och sysselsättning. Om vi i Österbotten lyckas bibehålla en hög sysselsättningsgrad, hög omsättning på produkter, tjänster, köp och investeringar, samt har en god export till övriga delar av världen, leder det till att vi lyckas hålla en god tillväxt och ekonomi i regionen.

 

En företagskultur som kan effektivisera ledarskapet

 

Aliceco Consulting arbetar enligt verksamhetsfilosofin ATTACC vars grundstenar är engagemang, målsättning, teamwork, attityd, kundfokus och kostnadseffektivitet. En verksamhetsfilosofi som Ekman menar behövs i dagens företag.

 

Det utgår från det kollektiva ledarskapet, det vill säga att var och en bör ha en tydlig uppgift i organisationen med eget ansvar, och det är varje ledares uppgift just nu att hitta en gemensam målsättning för alla att jobba mot, som kan föra företaget framåt, säger Ekman.

 

Hur är det då som ledare – hur ska man hitta orken att fortsätta leda och föregå med gott exempel i dessa tider?

 

– Som ledare har man ett ansvar att förmedla en gnista som sporrar andra att jobba mot en målsättning. Orken kommer inifrån, vilket betyder att man bör utgå från sin psykiska och fysiska hälsa. Viktigt är också att hitta ett intresse och engagemang i det man håller på med. Om du kan kombinera dessa punkter och förmedla det till andra, är du en bra bit på vägen som en framgångsrik ledare.

 

För att hitta den inre gnistan och förmedla den till anställda är det viktigt att först ta hand om sitt eget välmående först. Genom hälsosam motion, mat och umgänge kommer man långt, menar Ekman.

 

När det gäller framtiden, anser Ekman att företag i Österbotten ligger bra till. Genom fortsatta investeringar och satsningar kan man säkerställa en fortsatt tillväxt i regionen.

 

– I grund och botten – håll saker och ting så enkla som möjligt, och ha en positiv attityd, hälsar Ekman.

 


Läs mer om hur Aliceco kan hjälpa ert företag här.

Text: Sandra Norrman
Bild: Jacob Åberg