TwoSisters

TwoSisters Consultation, Anna och Jenny,  är en aktiv del av Supportmes tjänster.  Vi frågade dem om deras val att vara en del av en digital HR-satsning.

– Överlag är digital HR eller digitaliseringen av de egna HR processerna något som är ofrånkomligt. Inom vårt område så tror vi att digital HR kommer stort och är rätt outforskat! Så här kommer vi säkert att se en stor utveckling inom de närmaste åren. Även om man redan idag t.ex. kan träffa sin konsult, arbetshandledare eller coach via nätet så tror vi att detta kommer att utvecklas och att användningsgraden kommer att öka i framtiden.

Många har missuppfattningen att en arbetshandledares uppgift bara är att komma ut till arbetsplatser och reda upp problem.

– Men som arbetshandledare har vi inget mandat utan istället kompetensen att skapa de forum och det ledarskapsstöd som behövs för att stödja ledarskapet att våga leda. Att vara förman idag är kanske mest utmanande vad det någon gång har varit. Därför kan man genom digital HR både dra ner priset samt göra konsultationer kring olika personalfrågor mera tillgänglig.

Anna och Jenny berättar att de genom samarbetet med SupportMe hoppas kunna sänka tröskeln för nejdens förmän och ledare att faktiskt ta hjälp i personalrelaterade frågor.

Digital HR gör det möjligt att sitta kvar på sitt eget kontor och få arbetshandledning via datorn, digitalt! Genom att arbeta för stärkt ledarskap och klokare sätt att agera i olika personalrelaterade frågor stödjer vi ett förhöjt arbetsvälmående och professionaliteten i ledarskapet.

 

En tjänst som kunden på riktigt vill ha

Målet med  supportme är främst att vara med och utveckla en tjänst som kunden vill ha och som på riktigt hjälper just kunden.  Arbetet är ett så stort kapitel i livet för de flesta människor och en så viktig del av nationalekonomin. Lyckas vi skapa ett välmående arbetsklimat skapar vi också ett lönsamt arbetsliv. En sänkt sjukfrånvaro gynnar ju inte enbart den enskilda individen eller arbetsplatsen utan även nationalekonomin.

-Vi förväntar oss att med tiden bygga upp en ny trygg kundbas och att kunna vara föregångare i nejden inom digital HR inom socialt och mentalt arbetsvälmående. Vi förväntar oss att genom att kunna erbjuda dessa tjänster kunna sänka tröskeln för att ledare av olika slag faktiskt tar stöd i olika personalrelaterade frågor och att vi på så vis kan arbeta mera förebyggande, vilket för kunden är mera lönsamt