Smart HR-arbete är livsviktigt för mindre bolag

Har ni tänkt på att personalen faktiskt är den viktigaste investeringen man har – men givetsvis också en risktagning. För att klara av ett allt mera utmanande HR-arbete där individuella lösningar ofta är de mera välfungerande och efterfrågade, så måste även HR-arbetet vara i fokus när man tänker investering och långsiktighet.

Det behöver finnas tid för bekräftelse och vanligt ”häng” mellan ledning och personal. Allt handlar inte alltid om att vara operativ och effektiv.  HR-arbete betyder inte bara statistik kring sjukskrivningar eller nya appar för stressmätning – det betyder också rent konkret ett personalarbete som dels jobbar med ledarskapet och förmännen men dels också ser till att det finns en rättvis,  välgrundad och välplanerad verksamhet där  anställdas rättigheter, skyldigheter och förväntningar landar rätt. Utan t.ex. en genomarbetad personalplan med syfte och värderingar,  är det svårt att implementera vissa typer av arbetssätt eller förväntningar på hur anställda skall agera och jobba framåt.

– En felrekrytering kan kosta ett bolag massor. Ett litet bolag tas lätt på knä när det blir konflikter som leder till tvister och eventuella sjukskrivningar.  Det är en del av ett aktivt HR-arbete att försöka undvika felmatchningar eller klara av att hantera konflikter korrekt och på ett konstruktivt sätt.  Mindre bolag och framför allt små bolag är så pass sårbara i HR-arbetet att vi rätt snabbt insåg att det behövs enkla men nära lösningar för att stöda upp. I den problematiken skapades också Supportme. Det skall vara enkelt att få stöd digitalt via chatt eller Skype kring frågor som är knepiga i vardagen men lika lätt ska det vara att möta oss på plats för handledning. Det är inte en självklarhet att förmän t.ex. vet hur man gör upp arbetsavtal eller rekryterar rätt juridiskt, säger Anna Bertills.