Ett titt på branschens trender 2023

Kommunikationen är en direkt spegel av samhället. Den används som verktyg att förmedla budskap och vi vet att ingen som helst förändring sker utan ett bra grepp om kommunikation. Vi ser en revolution framför oss som bäst, det ger nya möjligheter men också hotbilder för kommunikationsbranschen. En ständig förståelse för omvärlden behövs i kombination med förmågan att skapa ny verksamhet i takt med den digitala utvecklingen. Kommunikationsbranschen 2023-2025 förutspår vi att inte bara blir digital i sig utan med en stor vikt på samhällskommunikation och skapandet av nya vägar för att leda samhällsutvecklingen. 

 

AI används i PR
I takt med att AI-tekniken fortsätter att utvecklas kommer allt fler företag att använda AI-driven marknadsföring som verktyg för att automatisera och optimera sina kampanjer.

Personalisering: anpassa dig!
Konsumenterna blir alltmer krävande när det gäller personliga upplevelser. Som ett svar på detta behöver företag skapa mer riktade och skräddarsydda marknadsföringskampanjer som talar direkt till enskilda konsumenter.

Fortsatt tillväxt av influencer marketing
Influencer Marketing har exploderat i popularitet under de senaste åren och kommer troligen att fortsätta att växa i takt med att företag söker nya och innovativa sätt att nå sina målgrupper.

Större användning av virtuell och förstärkt verklighet
I takt med att VR- och AR-tekniken och VR-teknik blir allt mer sofistikerade, kommer företagen troligen att börja använda dem i marknadsföringskampanjer för att skapa uppslukande upplevelser som engagerar kunderna.

Ökat fokus på hållbarhet
Konsumenterna är allt mer bekymrade över hållbarhet, och företagen måste börja ta hänsyn till detta när de tar fram sina produkter och därmed  marknadsföringsinsatser. Det kan handla om att främja miljövänliga produkter, minska förpackningsavfallet eller samarbeta med miljömedvetna företag och organisationer.

Mer betoning på kundupplevelsen
Företagen kommer att behöva fokusera på att leverera bra kundupplevelser för att sticka ut. Detta kan innebära att företagen behöver investera i bättre kundsupport, skapa mer intuitiva webbplatser och appar, eller använder data för att anpassa kundresan.

Expansion av plattformar för sociala medier
Plattformar för sociala medier kommer sannolikt att fortsätta att växa och utvecklas, med nya plattformar som växer fram och som utökar sina möjligheter. Företagen kommer att behöva hålla sig uppdaterade vad gäller  trender och förändringar inom sociala medier för att effektivt kunna nå ut till målgrupper på ett effektivt sätt.

Större betoning på integrering av sociala medier och e-handel
I takt med att sociala medieplattformar fortsätter att utöka sina e-handelsmöjligheter, kan företag använda sociala medier för att främja försäljning och integrera sina nätbutiker med sociala medieplattformar.

Övergången till marknadsföring med integritetsskydd i första hand
Med tanke på att integritetsfrågorna blir allt mer med ökad medvetenhet om dataskyddet måste företagen prioritera dataskydd och transparens för att kunna bygga upp förtroende hos kunderna. Marknadsförare kommer också att behöva hitta nya sätt att rikta in sig på och engagera målgrupper utan att förlita sig på uppgifter från tredje part.

Videomarknadsföringen växer
Videocontent förväntas fortsätta sin stadiga utveckling – fler företag kommer att integrera rörlig bild i sin marknadsföring av innehåll.  Livestreaming och kortformat videoinnehåll förväntas fortsätta trenda. 

Optimering av röstsökning
Optimering av röstsökning kommer att bli mer viktigare, eftersom fler konsumenter använder röstassistenter som Alexa och Google Hone för att hitta produkter och tjänster.

 

Viktigt att tänka på!

  • Marknaden inom kommunikation och omvärldsanalys är hård och utsatt – det är en marknad som har flertal kulturella särdrag vilket behöver beaktas.
  • Digital kommunikation kräver handling både internt och externt – nya verktyg landar inte i en “tidigare” omgivning utan kommer att bära med sig ett stort behov av att se över hela organisationen. 
  • Se över den interna kommunikationen – den är aldrig statisk. Under 2023-2025 utvecklas den i takt med att arbetsplatserna inte alla gånger är fysiska.