Academy

 

Kunskap är makt. Men kunskap är också färskvara. Support Academy är vår egen kunskapsakademi där våra utbildningar stöds av den kunskap som Supportme besitter. Utbildningarna går djupare in i områden som är aktuella som bäst och som du behöver i din vardag, i ditt yrke och i framtiden. Här bygger du lätt på din kunskap.

En del av kurserna sker helt digitalt medan en del hålls på plats i t.ex. Vasa. Som verktyg används XXXXX.

Utbildningarna är i privat regi och ger intyg på genomgången kurs. Här finns inget licenssystem eller koppling till statliga utbildningar. Anmälningar och förfrågningar riktas till adressen Academy@supportme.com.

HÄR kan du lyssna på en presentation av utbildningarna och innehållet.

 

Så här bygger du kommunikation och PR i din organisation

 Tillgänglig 10.2.2020

En utbildning på 20 timmar som ger dig kunskap i kärnan för kommunikation och opinionsbildning. Hur sköter du ditt bolags kommunikation? Hur ska du tänka? Kursen är bra som ett komplement i det du jobbar med men också som en förberedande kurs när det gäller att forma budskap och hantera kommunikationsfrågor i samhället.

Kursspråk: svenska.

Kursavgift: 90 € + moms

Här anmäler du dig till kursen

 

Kursen är indelad i moduler

 1. Kommunicera mera: Det här är betydelsen av kommuikation
 2. Opinionsbildning sker alltid via omvärldsanalys
 3. Framgångsrik PR 2020.
 4.  Vikten av PR-kunskap hos alla medarbetare
 5. Intern kommunikation som det viktigaste verktyg
 6. Externt kommunikation: PR-plan som verktyg
 7. Hantering av sociala medier – Skapa en policy för sociala medier
 8. Inkludera ditt team i PR-arbete

 

HR-support

Framtidens HR är här. Det betyder att ämnet i sig är mera komplicerat än tidigare men det ger också nya möjligheter. Som HR-support behärskar du verktygen i HR-relaterade frågor på jobbet eller i dina studier. Du ökar din kompetens inom ledarskap och speciellt inom helheten företagskultur. HR är både ett praktiskt och visionärt område. Det handlar om relationsbyggande lika mycket som det handlar om att skapa rätta processer på jobbet.  Med en baskunskap inom HR har du lättare att navigera rätt på jobbet och du väljer själv i vilken takt du vill genomföra de tre stegen så att det passar både dig och din organisation.

Varje delmoment ger dig rätt mängd verktyg för att praktisera mellan tillfällena. Syftet är att du ska utveckla dig själv, din organisation och medarbetarna.

Utbildningen sker digitalt via föreläsningar och skriftligt material via XXXX

 

Kursspråk: svenska

Kursavgift: 90 € + moms.

Kursvillkor: du kan

Kursen är tillgänglig från 30.3.

Du kan boka kursen HÄR.

 

Utbildningen sker digitalt och i sex delar:

 1. HR introduktion- Dagens och morgondagens HR.
 2. Arbetsrätt och juridik inom HR-sektorn
 3. Rekryteringsprocessen är en investering
 4.  Så här bygger du ett stabilt HR-arbete i din organisation.
 5. Kommunicera, lyssna och bygg relationer på arbetsplatsen
 6.  HR-kommunikation, hur skapar du en kommunikativ HR?

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Stress, press eller dröm? Vilket ledarskap vill du vara? 

Ja, vad vill man ha egentligen? Stress eller press eller en drömchef? Drömchef svarar de flesta. Men allt ledarskap och upplevelser relaterade till det är subjektivt upplevt. Det vi egentligen kan göra är att jobba på vår reflektion som ledare överlag och framför allt som med människa.

Hur bygger vi organisationer som kan hantera stress och press och hur viktigt är det vad chefen säger, kommunicerar och vilket tonläge han har när resultat skall fram på bordet? Vet vi alla gånger vad vi söker och vilket ledarskap vill vi hamna i?

Supportacademy föreläser om förändringsledarskap och det personliga ledarskapet.

Kurslängd: 3 h

Kurstid: 15.3.2020 kl 09-kl 12 inklusive morgonfrukost. Föreläsningen bandas på plats.

Kursavgift: 45 € + moms. Begränsat antal platser. Anmälan till Academy@supportme.fi