5 saker du blir bättre på med hjälp av drama

Dialogs dramapedagoger Anna Moberg, Lotta Ventus och Jenny Holm.  (Foto: Jacob Åberg)

 

Dialog – ett dramapedagogiskt resurscenter listar fem färdigheter du och ditt team kan bli bättre på med hjälp av dramapedagogik.

1. Samarbete. Vi möter nya människor hela tiden. På arbetsplatsen kan det vara i form av kunder, samarbetspartners, leverantörer och medarbetare som vi knyter nya bekantskaper med. Med hjälp av dramapedagogik kan man träna på samarbete och bemötande. Det blir lättare att skapa nya kontakter men också att underhålla redan existerande relationer.

2. Problemlösning. Vi stöter hela tiden på problem. Det är oundvikligt. Att träna på problemlösning hjälper dig och dina kollegor att komma förbi hinder och återvändsgränder. Dessutom är det en färdighet som många arbetsgivare efterlyser bland arbetssökanden.

3. Social kompetens. En viktig grund för att kunna utveckla andra sociala färdigheter. Att kunna läsa av sociala situationer, lyssna, ha empati och förståelse för andra är några exempel på handlingar som visar på social kompetens. 

4. Kommunikativa färdigheter. Kommunikation hjälper oss att förstå varandra, såväl i privatlivet som i arbetslivet. Genom att kunna kommunicera klart och tydligt, blir budskapen vi vill förmedla effektivare och vi blir lättare förstådda. Brister i kommunikationen på jobbet leder lätt till missförstånd, problem och konflikter. 

5. Improvisation och kreativitet. När saker och ting inte riktigt går som man hade tänkt, eller något sker som är utanför ens kontroll, är det viktigt att kunna hitta på nya lösningar och nya vägar att gå. Då är kreativitet och konsten att kunna improvisera guld värt.


Här kan du läsa mera om Dialog och Dialogs tjänster.
Du kan även ta kontakt med oss via chatten nere i högra hörnet eller mejla på info@supportme.fi.