Vill ni fungera bättre som grupp?

Önskar ni förbättra stämningen och gruppdynamiken i arbetsgemenskapen? Vill ni bli bättre på att diskutera med varandra? Eller behöver ni fila på kundservicen, försäljningen och själva bemötande? Då kan Dialog – ett dramapedagogiskt resurscenter vara svaret för er. 

Varför inte boka ett nyskapande och fräscht alternativ för er arbetsplats strategi- eller rekreationsdagar? Dramapedagogik är nämligen en utmärkt metod för att utveckla arbetsgemenskaper.

Dialog jobbar både med vad som händer inom arbetsgemenskapen med gruppdynamiken och också med gruppens bemötanden utåt, till exempel gentemot kunder. Genom lustfyllt lärande via olika samarbetsövningar har ni möjlighet att hitta en mer lekfull arbetsgemenskap och samtidigt nya sidor hos varandra.


Målet är att få en trygghet av varandra med varandra inom arbetsgemenskapen.

– Vi tror starkt på att då man blir bekväm i sin arbetsgemenskap uppnår man också en bättre kommunikation, vilket i sin tur leder till att hela samarbetet underlättas, säger dramapedagog Anna Moberg.

– Då man förstår varandra bättre, kommunicerar man också bättre, fortsätter Dialogs Lotta Ventus. Rent konkret kan det handla om att till exempel lära sig tolka varandras ansiktsuttryck. 

Dialog hjälper arbetsgemenskaper att träna upp kommunikationsfärdigheter, som behövs för olika situationer och för kundbemötande. Med hjälp av professionella dramapedagoger kan ni tillsammans förstora och tydliggöra situationer och på så sätt få insikt i hur ni egentligen fungerar som en grupp.

Alla får vara aktiva i Dialogs workshoppar, men ingen behöver känna sig tvungen att vara med. Det är inte traditionella föreläsningar utan här är det “learning by doing” som gäller.

– Vår uppgift är att se till att alla deltagare känner sig trygga i situationen. Vi lär oss mycket också genom att bara observera. Då stämningen är trygg och rolig, vågar man också gå utanför sin bekvämlighetszon. Vi läser in gruppen hela tiden och justerar enligt det, berättar dramapedagog Jenny Holm.

Med Dialog kan er arbetsgemenskap få en ny, rolig och lärorik upplevelse. En möjlighet att både se och uppleva.


Vill du boka Dialogs workshoppar till din arbetsplats?
Önskar ni förbättra gruppdynamiken och er kommunikation i arbetet?
Be en offert antingen via chatten eller per mejl info@supportme.fi