Vilka är vi som återvänder till kontoret?

Coach Carina Granö-Träskelin. Bild: Hannah Kjellman.

 

Efter en lång tid av distansarbete börjar det snart bli dags att komma tillbaka till kontoren. Företag funderar redan nu över nya lösningar till de utmaningar som väntar. Men vilka är medarbetarna som kommer tillbaka, har du och jag förändrats?

 

Carina Granö-Träskelin, certifierad coach och vd vid Wasa Wellness, ser en hel del utmaningar som arbetsgivare står inför när kontorsarbetare återvänder till sina arbetsplatser.

 

– För många känns det självklart att komma tillbaka, längtan är stor efter att komma till något som känns lite som det var innan pandemin. Men det är inte alls självklart att alla känner så – varför ska man köra 100 km för att sätta sig bakom en datorskärm, är det många som frågar sig, det kan man ju lika bra göra hemma visar årets erfarenhet av distansjobb.

 

Distansarbete och större flexibilitet kring arbetstider och platser har tidigare diskuterats bland flera företag, men i samband med pandemin fick dessa diskussioner ett allt större fokus. I dagsläget är det redan många som kan lova sin personal några dagar distansjobb i veckan om man så vill.

 

Det är många som längtar efter att få komma tillbaka till kontoren och till det gamla som känns bekant. Dock finns det andra som pratar om det nya normala. Vad är det egentligen som väntar oss när vi återvänder? 

 

Granö-Träskelin berättar att man kan dela upp de medarbetare som återvänder till arbetsplatsen i två grupper – team A och team B. Situationen med covid-19 har tärt på alla medarbetare, men det det finns de som har haft det tuffare än andra. Vissa har klarat situationen med distansarbete och social distansering jättebra, medan andra har klarat det sämre och har därför även mått sämre. Detta betyder att medarbetarna som återvänder till arbetsplatserna är på olika startfält redan från dag ett.

 

– Vi som kommer tillbaka till kontoret är inte längre samma människor. Det finns de som har blivit utan alla sina arbetskompisar. Det finns andra som har fått kämpa med digitaliseringen. Teamen kommer inte att se likadana ut – för att det är i många fall nya människor som kommer tillbaka. Många har omvärderat jobbet, vardagen och livet i stort. För dig som förman gäller det att vara lyhörd och ge dig tid till att pejla in de nya behoven som många av team-medlemmarna har och de utmaningar som påverkat och ännu påverkar dem såväl jobbmässigt som privat. 

 

Trots att man har kunnat hålla kontakten digitalt med sina kollegor och vänner, är det ändå många som saknar det fysiska mötet. Studier har visat att många blir utmattade av digitala möten, och termer som Zoom-trötthet har uppkommit på grund av mötena som blivit mera energikrävande.

 

– På ett fysiskt möte kan man se hur andra reagerar, och känna att man är med på mötet, men på Zoom måste man checka in så att alla är med och känner sig delaktiga. Alla har saknat den sociala biten. Vi jobbar och producerar väldigt mycket, men vi behöver ändå det sociala. Sen kan det hända att kontoret inte längre är svaret på den utmaningen, utan att vi mer börjar umgås med våra kollegor på  ett café, en park eller någon helt annanstans, säger Granö-Träskelin.

 

Granö-Träskelin ger tre punkter man kan utveckla för att bättre klara av de utmaningar som återkomsten till kontoret innebär.

 

Första punkten är digitalt kunnande, vilket kan hjälpa en att bli mer bekväm med att jobba på distans och att hantera olika digitala verktyg.

 

– I framtiden kommer det digitala kunnandet att bli alltmer viktigt – det pratas redan nu om egenskaper som digitalt flytande, det vill säga att man klarar sig i alla typer av digitala miljöer och kan hantera alla plattformar, säger Granö-Träskelin.

 

Resiliens är det andra nyckelordet. Det har varit en tung period för många, och därför är uthållighet en viktig egenskap för att orka fortsätta. Genom att bygga upp din uthållighet klarar du bättre av att möta framtidens arbetssätt som med största sannolikhet kommer kräva allt mer självständighet i jobbet.

 

Sista punkten är eget ansvar – att se till sitt eget välmående. När man arbetar självständigt är det viktigt att kunna ta hand om sig själv och se till att man orkar. I slutändan finns det ingen som kan ändra på dig, utan du har ett eget ansvar för dig själv. Granö-Träskelin påminner om att det finns hjälp att få, bland annat via coaching där du kan få verktyg och hjälp att utvecklas, men det kan bara ske på ditt eget initiativ.

 


Vill du veta mera om coachning?
Ta kontakt, så hjälper vi dig vidare.


Text: Sandra Norrman