“Vi kommer att återgå till det normala” säger Kenneth Bondas, förbundssekreterare på sjömans-unionen


Vi frågade Kenneth Bondas, förbundssekreterare på sjömans-unionen, om hur sjöfarten ser ut idag och vad han tänker kring ledarskap.


Berätta kort om din bakgrund och vad du jobbar med? 

Jag har jobbat ombord på Birka Princess, på Birka Line i 20 år. Jag började i köket som kock. Sedan har jag jobbat som förtroendeman för Finlands sjömans-union. Först ombord på Birka Princess som fartygsförtroendeman, och efter det blev jag vald till huvudförtroendeman för hela Birka Line-koncernen. Inom förtroendemannauppdraget blev jag vald till sjömans-unionens styrelse och sedan blev jag förbundssekreterare som jag nu jobbat som i 12 år.

Hur ser det ut för sjömännen just nu?

  Eftersom passagerarbåtarna hamnade att stanna upp sin trafik med passagerare och övergå till att vara fraktbåtar, så har vi nu flera tusen medlemmar som är permitterade. Detta eftersom man inte får ta ombord passagerare alls och då kan vi inte ha igång båtarnas restauranger etc.  Vi har totalt 5500 medlemmar och vi har säkert 2500 permitterade medlemmar i dagsläget eller som håller på att bli permitterade.

Hur ser det ut på kontoret?

  För tillfället jobbar alla på distans hemifrån, så det är knappt någon på kontoret. Ibland kommer någon in och hämtar något dokument eller har ett möte, men i det stora hela är samtliga hemma och jobbar på distans.

Hur jobbar du med eget ledarskap i en bransch som nu stannat av?

  På grund av coronakrisen har mitt arbete nästan helt gått över till att svara på frågor från medlemmar och från våra huvudförtroendemän. Frågor kring de problem som ska lösas. Det är jättemycket frågor som dyker upp, även från svenska och estniska kollegor, som kontaktar mig och frågar hur viruset har påverkat våra arbetsplatser. Jag sitter lite som spindeln i nätet och försöker ge så mycket info jag kan.

Hur tror du det kommer bli när allt det här är över?

-Jag tror det kommer dröja ett tag, men i sakta mak kommer det nog att återgå till det normala. Trafik- och passagerarmängden kommer att öka, men hur länge det kommer att ta innan vi är tillbaka på de nivåerna vi hade innan coronakrisen är svårt att uttala sig om idag.

Vad får dig att känna framtidstro? 

-Förr eller senare kommer ett vaccin mot viruset att komma, eller så kommer så pass många att få smittan, vilket leder till att man blir motståndskraftig i samhället. Detta betyder att vi kommer kunna återgå till våra normala rutiner. Folk vill resa och röra på sig!