Var schysst mot de som söker jobb

Många söker jobbet, men bara en kan få platsen. Efter att valet är gjort är det fortsättningsvis viktigt att hålla en god relation med alla kandidater. Man vet aldrig när vägarna korsas igen. 

En annons, dold rekrytering eller headhunting med hjälp av utomstående experter. Sättet att hitta nya medarbetare varierar. 

– Hur man än rekryterar är det viktigt att alla inblandade går starkare ur processen, säger senior rekryteringskonsult Janina Björk på A-zeta. 

Under rekryteringsskedet har konsulterna på A-zeta regelbunden kontakt med kandidaterna i syfte att hålla dem uppdaterade. Det är enbart en fördel att alla inblandade känner till processens gång, menar Björk. 

 

En lyckad rekrytering 

Innan man kör igång med intervjuerna är det grundläggande att gå igenom kompetensen hos kandidaterna. 

När det är dags för intervjuer är det viktigt med en klar arbetsfördelning. 

– Det är också bra om man är fler som intervjuar, vilket vi strävar efter i våra rekryteringsprocesser, säger junior rekryteringskonsult Josefin Anderssén.

Det är viktigt att rekryterarna förstår sin egen roll under intervjun. Att kombinera flera källor är bra och speciellt i praktiska yrken rekommenderas användning av arbetsprov. På A-zeta använder man även personlighetstester och andra tester vid rekrytering. Vid användningen av personlighetstest rekommenderas test från betrodda organisationer. 

 

Avslappnat och vänligt  

Nervositet under intervjun är inte ovanligt. 

-En avslappnad stämning under intervjun leder till ärliga och bättre svar av den sökande, säger Björk.

Samtidigt blir kandidatupplevelsen mer positiv. 

Relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare handlar i grunden om ett ömsesidigt val. Därför ska också arbetsgivaren tänka på att skapa goda och lika förutsättningar för de som blir intervjuade. 

-Jobba strukturerat och ställ liknande frågor till alla. Följdfrågorna kan dock variera i högre grad och anpassas enligt diskussionen, säger Anderssén

Valet är gjort

Efter att en person blivit vald för en tjänst meddelas även övriga sökande om beslutet via telefon eller mejl. I en rekrytering är det viktigt med transparens.

-Vi belyser den sökandes styrkor sett till positionen de sökte, och hänvisar till kravprofilen i valet av kandidat, berättar Björk.

Oftast finns det ett formellt kriterium som avgjort varför en annan person blivit vald för ett jobb, som exempelvis erfarenhet. Därför jobbar rekryteringskonsulterna mot en kravprofil som underlättar valet av person. 

-Det är viktigt att upprätthålla en god och personlig kontakt med intressanta profiler. Även om det är en person som inte blir vald till en viss tjänst betyder det inte att samma person kan vara en pärla för en annan position. Det är också viktigt att visa respekt för alla de som sökt jobbet, säger Anderssén.   


A-Zeta Consultings guide ”Effektiva och lyckade rekryteringar – tillsammans” hittar du här.


Vill du veta mer om rekrytering? Eller boka tid för ett digitalt möte?
Ta kontakt i chatten, så berättar vi mer!