Våga fråga – öppnar upp för en bättre kommunikation

 

Inför hösten finns det skäl att jobba på kommunikationen på arbetsplatsen. När anställda får börja återvända till kontoren gäller det att hitta sätt att föra samman teamet igen!

Kontoren börjar så småningom öppna, och teamen får träffas på riktigt igen. Det är långt över ett år sedan distansarbetet inleddes på flera arbetsplatser. Ledarskapet och cheferna har stått inför stora utmaningar under pandemin, och nu väntar andra typer av utmaningar inför återvändan till kontoren.

Carina Granö-Träskelin, vd och certifierad coach vid Wasa Wellness, berättar att kommunikation är det viktiga nyckelordet inför hösten. De flesta har varit borta i över ett år, och kanske finns det till och med nya medarbetare som man aldrig träffat. Det finns många skäl till att kommunikationen är ledarnas stora utmaning.

– Inför hösten är kommunikation och delaktighet viktigt. Sen kommer vi att behöva söka ny kunskap – lära oss nya saker och lära oss snabbt. Det gäller för ledningen att se över vad det är som behövs. Vad ska fyllas på och vad kan skalas bort?

Vi har befunnit oss i en oviss period. Framtiden som väntar är lika oklar, och därför är det viktigt att hitta sätt att föra samman teamen och sammansvetsa relationerna på arbetsplatserna igen. Granö-Träskelin uppmanar chefer och ledare att våga fråga sina anställda och medarbetare om vad de behöver inför hösten. 

– Det är att våga fråga! Vi kommer till en verklighet som ingen känner till. Vi måste fråga någon som har kunskapen som vi behöver just då, och därför är det viktigt att man vågar. Fråga dina medarbetare – vad behöver de? De måste få en chans att säga till om vad de behöver och berätta var behoven för teamet finns just nu. I ett team där man vågar fråga är man trygg. Det ska vara okej att göra misstag. Vad har man lärt sig från misstagen? 

Vidare förklarar Granö-Träskelin att stödsamtal för chefer och medarbetare är ett gyllene tillfälle att analysera företagets och teamens välmående, och det ger den information som behövs för att förbättra arbetsmiljön. Hon menar även att stödsamtal kommer att få en allt större betydelse i framtiden, och kommer att bli något man bokar in regelbundet. Konstruktiv feedback är ett sätt att förbättra sig själv och ens färdigheter. Stödsamtalen ger rum för utveckling.

– Om du får bra feedback så ska man vara glad över det. Många upplever det som negativt. Är det konstruktiv feedback så är det en gåva. Någon har investerat tid i att fundera på hur du kan bli bättre. Idag när vi inte vet hur världen ser ut behöver vi feedback!

För att svetsa samman teamet igen krävs alltså förtroende – både för varandra och till förmannen. Sen gäller det att alla i teamet vet vad de ska göra, och att man känner att man gör skillnad i teamet.

– Det ska finnas glädje, för det skapar lönsamhet. Men hur skapar vi då glädje? Det kräver att man vet vad man ska göra – vad är mitt mission? Vad är min uppgift i organisationen och i teamet? När man vet vem man är och vilken roll man har, då vet man vad man ska göra, säger Granö-Träskelin.

 


Är du intresserad av coachning för dig eller ditt team?
Ta kontakt i chatten eller mejla info@supportme.fi så hjälper vi dig vidare.