8 österbottniska chefer svarar – så förmedlar vi trygghet just nu


Vad har ni aktivt försökt tänka på när ni har kommunicerat med era medarbetare? Vad har krisen lärt er så här långt? Vilka styrkor har ni som ledare som ni har nytta av just nu? Vi ställer tre frågor om coronakrisen till 8 österbottniska chefer.

 


Monica Siren-Aura
Föreståndare för Strandsvalans daghem

– På min arbetsplats är nu 100 barn av 120 frånvarande. Det här medför naturligtvis att arbetsuppgifterna blir annorlunda för de flesta. Eftersom vi inte vet hur länge detta skall pågå har vi tillsammans diskuterat vad som ska göras i första, andra och tredje hand. Min uppgift är att vara lugn, lyssna, hitta lösningar, följa med vad som sker och inte jaga upp mig. Att kommunicera med alla vad som händer varje dag. Vad händer med att eventuellt bli permitterad – och för hur länge. Hur ser alla på sin egen möjlighet att ekonomiskt klara av en permittering?

Krisen har lärt oss att vad som helst kan hända när som helst. Ingen hade kunnat förutspå att ett vi och resten av världen skulle stå inför ett dylikt problem. Krisen lär oss  också att ta tillvara det lilla positiva, se små saker som kan bli stora. Någon bakar något till kaffe för att glädja oss alla och någon köper tulpaner för att sätta på bordet. Kriser som denna handlar inte bara om rädslan för att bli sjuk, utan rädslan för att förlora jobbet och möjligheten att fortsätta leva ett drägligt liv spökar också. Då gäller det att hitta övertygelsen att det ordnar sig.

Min styrka är väl att jag varit med länge, sett mycket och har erfarenhet. I livets krissituationer hittar jag ofta ett lugn eftersom jag har lärt mig att det inte blir bättre av att bli upprörd, rädd och tappa tråden. Jag försöker hålla mig till strategin att ta en sak i taget utan att tappa hela bilden.


 

Fredrik Tidström
VD för Orapac

– Viktigast av allt är ju att så många som möjligt hålls friska och vi har bland annat tagit i bruk rutiner för handhyigen, kontakter och rörelse inom företaget. Jag har försökt att inte bara lyfta fram negativa saker, utan också möjligheterna som krisen ger på sikt.

I tidigt skede insåg man att svåra ekonomiska tider är på kommande. Ännu är vi i bara början på krisen och nu måste man i synnerhet planera hur man skall hantera den ekonomiska situationen i det långa loppet. Efter många år av tillväxt går ekonomin nu rakt i väggen och många tankar går till drabbade egenföretagare.

Jag har själv en positiv syn på framtiden. Efter svåra tider kommer bättre tider igen. Jag brukar hålla lugnet i svåra stunder och jag hoppas det skapar ro för medarbetarna att jobba vidare med en visshet att vi hittar en väg genom krisen och tar ny fart igen.

 


Tim Wallin 
VD för Gambit

– Jag har försökt tänka på att säga som det är – utan varken över- eller underdrifter. Att vara transparent med att dela information och tankar. Vi har också varit tidigt ute med att berätta vad detta kan innebära och bjudit in till diskussion kring hur vi tillsammans kan hantera situationen bäst och solidariskt.

Krisen har gett mig bekräftelse på att vi har ett sjukt bra gäng som verkligen är beredda att ställa upp för varandra ifall det behövs. Vi har också fått beröm och positiv feedback på hur vi hanterat situationen hittills och för vårt ledarskap. En av oss fick idén att göra virtuella kaffepauser och även om de inte ersätter riktiga så funkar det rätt bra att ha kaffepaus tillsammans som en videokonferens.

Jag tror på att vara ärlig, öppen och transparent. Det har vi från första början på Gambit, vilket gör att det finns ett förtroende och tillit. Min genuina vilja att hjälpa till där jag behövs är också något som smittar av sig. Att jag då och då på kaffepausen står och gör cappuccino åt alla som vill ha tror jag också är en stämningshöjare!

 

 

 


 Stefan Damlin
VD för Vasa Elektriska

– Jag har aktivt försökt tänka 1. proaktivitet och 2. tydlighet. Strukturer ger trygghet. Samtidigt är det viktigt att visa medmänsklighet och ge möjligheter att vara med och påverka och forma i en förändring. 

Krisen har hittills lärt oss hur snabbt saker kan förändras och vikten av att snabbt kunna ta till sig nya arbetsmetoder. Vi behöver alltid ha en förberedelse för ”unknowns”. Det har varit fint att se hur snabbt och exemplariskt personalen har klarat av att ändra sina rutiner.

På frågan om mina egna styrkor i den här krisen tog jag hjälp av en kollega och hon sa att jag har en benägenheten att blicka framåt och se möjligheterna. Att jag har ett positiva grepp som behövs i situationer som den här.

 


Max Jansson
VD för Visit Vaasa

– Jag har aktivt försökt stöda personalen och säga som det är.  Just nu är det viktigt att informera så mycket som möjligt och ha daglig kontakt med kollegerna. Nu har vi verkligen sett hur sköra vi är när ingen vet vad som komma skall. Men å andra sidan har vi också sett styrkan i varje kollega när det väl gäller. Kriser blottar både styrkor och svagheter. 

Om mina egna styrkor i krisen borde du kanske fråga mina kollegor, men jag tror i alla fall att jag har en styrka i att bli ännu lugnare när det är kris. Eftersom jag är en humanist så bryr jag mig om mina kolleger och följer med hur de mår.

 


 

Kjell Heir
Förvaltningschef på Yrkeshögskolan Novia

– I min kommunikation försöker jag att inte förstora i onödan. Jag vill utreda det faktiska läget i det mediabrus som nu råder. Jag reder till exempel ut vad lagstiftningen nu säger i förhållande till vad den eventuellt kommer att säga. 

Jag försöker ha en uppdaterad bild om vad som händer dagligen. Inom Novia har vi haft dagliga korta möten där delar av ledningsgruppen med rektor i spetsen, kommunikation, säkerhets- och arbetarskydd, internationell chef, representanter för studerande och jag själv med tanke på juridik deltar. Vi stämmer av med varandra och diskuterar underlag för information och kommer överens hur vi gör i olika frågor.

Jag tror på att kommunicera med varandra och samlas för korta uppdateringar. Vi har nu lärt oss att jobba distans och digitalt med olika plattformar. Eftersom vi finns på fyra orter är vi vana med detta, men vi har snabbt tagit i bruk nya plattformar. Vi ser också att de anställda aktivt försöker sköta vår grunduppgift, undervisning, så bra som möjligt vilket säkert försnabbar digitaliseringen inom Novia i fortsättningen. 

Jag har själv lång erfarenhet av jobb inom offentliga sektorn och känner samhällets organisation och vet var jag ska söka info. Stort kontaktnät underlättar också. Sen har jag faktiskt tidigare varit med i en lokal krissituation vid de stora översvämningarna i Oravais och Vörå 2004. Litet av arbetet under dessa  krisförhållanden sitter nog kvar. Min styrka ligger i att utreda och kolla saker förrän man dras med i väldigt breda och spretiga diskussioner. Tycker att jag kan behålla lugnet och försöka fixa saker under pressat läge.


Carina Granö-Träskelin
Wasa Wellness

– Jag har försökt visa att jag finns där för mina medarbetare på olika sätt. I vår bransch, välmåendebranschen, har 50-70 % av kunderna försvunnit på en gång så oron är stor. Då blir det viktigt att jag som ledare visar att vi håller ihop, att jag är beredd att ställa upp för dem om det behövs såväl ekonomiskt när det gäller hyror samt som med människa att lufta sina tankar med när så behövs.

Nu har vi verkligen sett hur sårbar vår vardag är men också vilken fantastisk styrka vi har när vi stöder varandra på olika sätt. Varje telefonsamtal, gemensam lunch och kaffepaus är guld värd. Under kristider är viktigare än någonsin att känna en tillhörighet till en grupp eller ett sammanhang. Det har också fått oss att tänka på att det nu vi faktiskt behövs på allvar – att visa att vi är det välmåendecenter vi sagt oss vara under de nio år som gått sedan Wasa Wellness slog upp sina dörrar. Det är nu när vardagen rasar för våra kunder och klienter som vi behövs mer än någonsin. Det har även gjort  att vi erbjuder våra kunder att via nätet yoga, gå i psykoterapi, bli coachad och stärka dig mentalt. Vi erbjuder också qigong, PT tjänster och rådgivning gällande McKenzie teknik digitalt. Via våra sociala medier ger vi också tips och råd med fokus på välmående samt hur vi själva ändrat vår vardag pga krisen. Är så stolt över alla Wasa Wellness företagare som varje dag visar mod, kreativitet och viljan att rycka in när det verkligen gäller!

 Just nu tänker jag att min envishet, förmåga att tänka nytt och kreativt samt förmåga att kommunicera rakt och tydligt är det som jag har haft mest nytta av så långt.  Min i grunden positiva livsinställning, att se möjligheter där andra ser problem hjälper också. Att visa att jag bryr mig om andra i stort och i smått är en självklarhet för mig. Vi kommer att klara detta med många nya lärdomar om oss själva i bagaget!


 

Joacim Sandbacka
Regionschef på Folkhälsan

– Det som jag har försökt fästa extra stor vikt vid i denna situation är tydlighet och kontinuitet. Tydlighet för att inte sprida onödig oro och kontinuitet för att de flesta verksamheter jag ansvarar för är i gång trots corona och undantagstillstånd. Just nu tror jag på att jobba systematiskt och effektivt. Här gäller det att ”skynda långsamt”. Jag har nytta av min verbala förmåga och tidigare erfarenhet från olika verksamheter i kris.