Tankens kraft är fantastisk!

Vi funderar mycket – visst låter det bekant? Stress handlar till en stor del om tankar.  Vi kan inte hindra tankarna utan de kommer och far. Men vi kan vara observanta hur vi hanterar dem. Det säger SupportMe:s coach Carina Granö-Träskelin.

– I våra sinnen finns många av våra nycklar. Fundera därför efter vad du släpper in för tankar i dina sinnen, säger coach Carina Granö-Träskelin.

En tanke skapar alltid en känsla. Det tar i medeltal 90 sekunder för en känsla att gå igenom kroppen. Efter det väljer du själv vilken känsla du håller kvar, berättar Granö-Träskelin. 

En ledares känsloläge sprider sig lätt till medarbetarna eller övriga teammedlemmar. Det blir lätt känsloläget för hela teamet. Känslor sprids snabbare den vägen än från medarbetare till ledningen.

Men det här betyder inte att en ledare alltid behöver vara sprudlande glad och hurtig. Men det är bra att vara medveten om vilka känslor du utstrålar och eventuellt sprider vidare till övriga i arbetsgemenskapen. 

När vi är stressade, uttrycker vi oss klumpigare.  Vi säger saker på ett fel sätt som sedan kan misstolkas eller missförstås av mottagaren. 

Detta kan lätt hända speciellt nu då mycket av vår kommunikation sker digitalt via bland annat e-post, WhatsApp och chatter. Vi ser ju inte avsändarens ansiktsuttryck. Vi hör inte tonläget eller nyanserna i rösten. Kanske avsändaren har en inre oro, som vi inte känner till och därför inte tänkt efter hur hen uttryckt sig. 

– Vi ska utgå ifrån att en person alltid vill väl och inte genast bygga upp negativa tankar och känslor, menar coach Carina Granö-Träskelin.

Om det trots det uppstår en negativ känsla hos dig, är det då en känsla som du behöver bearbeta? Du behöver kanske fråga dig själv varför du reagerar så i den situationen. Kan du se det hela ur en annan synvinkel eller kan du bara släppa tanken?

Vi behöver vara medvetna om tankens kraft, men ändå minnas att leva här och nu istället för att grubbla över kommande veckor. 

Istället för att bygga upp negativa tankar, ta vara på de små stunderna i vardagen. Just nu kan det till exempel vara att njuta av sommarvärmen.

 


Har du frågor om Carina Granö-Träskelins tjänster?
Boka tid för ett inledande möte, antingen per e-post info@supportme.fi
eller via chatten nere i högra hörnet.