SupportMe-podden: Omställningar i arbetslivet

I det tredje avsnittet av SupportMe-podden diskuterar Anna Bertills och Anna Teir-Siltanen samarbetsförhandlingar, svåra samtal och omställningar i arbetslivet.

När marknaden svänger behöver företagen ny kompetens. Men ska vi anställa nytt? Eller kan vi ständigt utveckla personalens kompetens? Kan vi förbinda våra anställda att ständigt utveckla sin kunskap redan när vi skriver arbetsavtal? Hur hanterar vi omställningar under arbetslivet? Anna har också varit på kurs i Stockholm och berättar vad hon lärde sig. Vad betyder up-skilling och re-skillning?

Tryck på play för att lyssna!