SupportConsulting

SupportConsulting är ett tillfälligt HR-stöd som handleder personalen konkret på plats. Våra HR-experter bidrar till verksamhetens fortsatta utveckling gällande arbetsklimat och vardagliga processer.

 

HR-arbetet i ett företag omfattar hela relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Ett hållbart personalarbete kräver tid och resurser. Många företag och organisationer har svårt att hinna med när vardagen och verksamheten rullar på. Ändå behöver alla företag en god grund att stå på för att utvecklas vidare. Det behöver finns både kortsiktiga och långsiktiga strategier och våra HR-konsulter kan anlitas för både tillfälliga och permanenta uppdrag.

SupportConsulting hjälper med:

Personalplan
Tillsammans skapar vi en personalplan, ditt viktigaste verktyg i HR-arbetet. Dels genom konkret dokumentering, men också genom en utbildningsdag där vi från grunden går igenom företagets viktigaste ramar.

Medarbetarstrategi
Vi går tillsammans igenom verksamheten och dess målsättningar. Matchar målsättningarna och personalstyrkan? Vilka åtgärder kan behövas framåt i verksamheten? Hur fungerar teamarbetet? Vi stärker samarbetet genom fokus på gemensamma värderingar och målsättningar.

Strategisk kompetensombesörjning
Vi går igenom verksamhetens upplägg och analyserar framtida kompetensbehov. Vilka kompetenser behöver vi nu och framåt? Tillsammans tar vi fram vilka kompetenser som redan finns och vilka som fattas. Därefter planerar vi framtida rekryteringar och fortbildningar i enlighet med dem.

Policy för sociala medier
Tillsammans tar vi fram en policy som stöder en framgångsrik hantering av sociala medier. Många arbetsgivare ser det i dag som en självklarhet att skapa gemensamma riktlinjer för sociala medier. Här ingår både riskhantering och inspiration för att stärka arbetsplatsens varumärke.

Kommunikationsplan
Extern och intern kommunikation går hand i hand och lever ständigt sida vid sida. Tillsammans tar vi fram en hållbar kommunikationsplan enligt verksamhetens behov. Vid behov stöder vi även upp den praktiska implementeringen.


 

Har du frågor om SupportConsulting?
Boka tid för ett inledande möte, antingen per e-post info@supportme.fi eller via chatten nere i högra hörnet.