Stärk ditt team med gruppcoaching

 

Coronavåren har prövat många team. Distansarbete, ständiga förändringar och ovisshet är en tuff kombination för vilket team som helst. Lägg därtill ännu eventuella permitteringar eller uppsägningar i teamet. Att sedan småningom börja jobba ihop igen som ett team på samma plats är också en utmaning. 

Vi kommer in i ett läge där det nu gäller för teamen att hitta sin plats i den nya vardagen. Att hitta sin väg framåt och sina nya mål. Var och en inom ett team behöver också kanske hitta sina roller på nytt.

För att överhuvudtaget lyckas med det arbetet, måste ett team ha en fungerande kommunikation. Här kan en coach vara ett stöd på vägen.

Gruppcoaching är en möjlighet för ett team att samlas och få igång en diskussion om nya mål och visioner.

– En coach svänger spegeln mot teamet, ställer frågorna och teamet hittar tillsammans svaren, beskriver Carina Granö-Träskelin gruppcoaching.

Många gånger är det lättare om det är en utomstående person som ställer frågor till teamet. En person som inte har någon koppling till vare sig chefen eller till de andra medlemmarna i teamet. På så sätt kan var och en känna sig trygga i situationen. Att tryggheten finns är A och O för att individer ska våga öppna sig och att förändringsarbetet går framåt.

Gruppcoaching kan mycket väl kombineras med individcoaching. Vi är alla olika som personer och kan behöva olika utrymmen att uttrycka oss i. En del saker vill man kanske inte säga högt i  grupp genast i början.

– Gruppcoaching handlar om kommunikation. Att teamet hittar sina styrkor och hur teamet bäst kan använda sina styrkor. Men teamet behöver också definiera sina utmaningar och sina mål, berättar Carina Granö-Träskelin.

Vi är mitt i en pågående kris och kommer att vara i ett krisläge en tid.  Nu om någonsin behöver man satsa på att stärka och utveckla sitt team. Det är utmanande att bygga resilienta team.

-Att gå igenom hur vi hittills hanterat krisen gör att vi som ett team är mycket bättre förberedda inför nästa potentiella kris. Teamet har ju hittat sina nödutgångar redan en gång, summerar Carina.

Förändring tar tid och för att nå resultat krävs ett långsiktigt arbete. Därför är regelbunden coaching att föredra. Men redan en gång är alltid bättre än ingen gång alls.

 


Är du intresserad av gruppcoaching för ditt team? Du kan boka tid via chatten nere i högra hörnet eller via e-post info@supportme.fi.