Stärk dig själv inför höstens utmaningar

Du har kanske hört talas om resiliens. Det är vår förmåga och kapacitet att hantera och anpassa oss till olika slags förändringar och kriser. En egenskap som är så värdefull, men som vi inte kan ta för given, påminner coach Carina Granö-Träskelin.

Resiliens är med andra ord både en slags motståndskraft och en återhämtningsförmåga. Det handlar om att vi har beredskap att möta och ta oss igenom de motgångar och utmaningar som kommer framför oss.

För vi möter olika slags utmaningar och kriser i våra liv. Det är både mindre och större kriser av alla de slag, men också olika händelser i samhället påverkar oss. 

– Vi har alla olika grader av resiliens, som också varierar under livets gång beroende på hurdana händelser vi går igenom och vad som händer runt omkring oss, berättar coach Carina Granö-Träskelin.

Därför är det bra att emellanåt stanna upp och reflektera över sin egen återhämtningsförmåga. Det går nämligen att förstärka och utveckla sin resiliens. 

– Det kan man göra genom att fokusera på och jobba med olika delområden i sitt liv såsom relationer, målsättningar, självreglering, beredskap, hälsa och uthållighet, berättar Granö-Träskelin.

Här kan en professionell coach vara ett bra stöd. Med hjälp av en coach kan du hitta dina sätt och vad du kan göra för att stärka din personliga resiliens. Genom att coachen ställer dig de rätta frågorna, hittar du dina svar och lösningar.


Är du intresserad av coachning eller gruppcoachning för ditt team?
Ta kontakt i chatten, så berättar vi mera!
Det går också bra att mejla på info@supportme.fi.