Sluta skjuta upp på småsaker

 

Listan på saker som ska göras blir längre och längre, men består egentligen mest av småsaker som tar några minuter att göra. Hur ska man göra för att sluta prokrastinera? Här ger vi tips på saker du kan tänka på för att beta av att-göra-listan.

 

Det kan vara små saker som högst tar några minuter att ta itu med, men som vi ändå drar oss för att göra. Det kan vara saker som en liten ändring i ett Excelark, en faktura som behöver arkiveras eller att byta bläck i en skrivare. Prokrastination handlar om att skjuta upp en uppgift som man tänker göra, och som man vet att det blir värre av att skjuta på. Det är saker som ska göras, men som vi bävar oss inför att göra. 

 

Varför prokrastinerar vi? Vi spenderar mer tid på att tänka på hur irriterande eller jobbig uppgiften är, än på att faktiskt ta itu med den. Dessa småsaker tar upp mycket rum i vår hjärna. Det finns en tendens för personer som prokrastinerar att ha högre nivåer av stress och dåliga sömnvanor. Dessutom finns en koppling mellan prokrastination och depression och ångest. 

 

Orsaken till att vi prokrastinerar är inte för att vi glömmer bort att göra uppgifterna. Istället handlar det om att vi gör ett medvetet val att skjuta på uppgiften. Uppgiften väcker oro och ångest, och inverkar på vår förmåga att lösa problem. Från början har man ett litet problem som man känner sig osäker inför, och sen växer det till någonting man bävar och är rädd för att ta itu med. Det blir till ett obestigbart berg.

 

r att sluta prokrastinera och hitta orsakerna till varför man gör det, finns det några knep att ta till. Vi listar tre saker man kan tänka på för att kunna sluta prokrastinera.

 

1. Hitta din motivation. Det behövs en förändring i sättet du närmar dig ett problem eller en liten uppgift. Om du känner att du ofta skjuter uppgiften åt sidan, och tänker att du “kan göra det senare”, behöver du få ny motivation. Du gör hellre uppgifter som du inte associerar med negativa känslor. Bästa rådet är att bara göra det. Skjut inte på några uppgifter, utan ta itu med sakerna direkt när du kan. Om du inte stannar upp och funderar över saken och varför du inte skulle vilja göra det, så kan kännas lättare att få det gjort.

 

Författaren och produktivitetskonsulten David Allen beskriver i sin bok Getting Things Done en två-minuters regel; Om en uppgift tar mindre än två minuter att utföra, kommer det att ta längre tid att lägga till uppgiften i din to-do-lista än att faktiskt göra uppgiften med detsamma.

 

2. Hantera känslorna. Det handlar i slutändan om känslohantering – hur vi känner inför uppgiften avgör huruvida vi prokrastinerar eller inte. Genom att ändra hur vi känner för uppgiften, kan det bli lättare att ta itu med den. Till exempel kan man kombinera uppgiften med en annan uppgift, som känns lättare att göra. Det minskar på de negativa känslorna som man associerar till den jobbiga uppgiften.

 

3. Självmedkänsla. Det är också viktigt att inte vara så hård mot en själv. Det är naturligt att skjuta på uppgifter – det är ett sätt att prioritera viktigare saker framom mindre viktiga uppgifter. Ibland kan det dock bli för mycket, och då behöver man ta ett steg tillbaka och förlåta sig själv för att man prokrastinerat. En studie visade att personer som förlåtit sig själv för att ha prokrastinerat, kom att bli bättre på att utföra den uppgift som man tidigare skjutit på, och minskar stress.

 


Text: Sandra Norrman
Bild: Felice Hendersson

 

Källa: https://www.bbc.com/worklife/article/20210310-why-we-procrastinate-on-the-tiniest-of-tasks