Så här lyckas du alltid vara ett par steg före!

Brist på arbetskraft? Lågkonjunktur på kommande? Hur påverkar Brexit bolagets vardag?  Vi kanske tror i första anblick att det inte påverkar oss. Men det är fel. Vi lever inte i någon bubbla.  Allt påverkar oss. Idag opinionsbildar vi också på olika sätt och via olika kanaler, vilket är en demokratisering i sig.  Men det ställer oss onekligen i en ny situation där vi mera än tidigare måste klara av att göra omvärldsanalyser och både riskhantera och optimera möjligheterna för den verksamhet vi jobbar med. Det är inte roligt alls att bli tagen på säng, när det kommer till ekonomi och verksamhetsförutsättningar. Vi ska vara beredda och vi ska vilja vara det.  Här kommer några tips på förebyggande arbete: 

 

  1. Se till att personaldokumenteringen är i skick! Du vill inte bli förvånad över att personalplaner, arbetsbeskrivningar och jämställdhetsplaner inte finns. 
  2. Skapa ett team som är van vid omvärldsanalys och kan bidra till den. Följ med trender och samhällsfrågor samt ekonomisk politik.
  3. Skapa egna trender! Utgående från en omvärldsanalys i kombination med din affärsstrategi kan du bana dig fram till ett eget varumärke och en egen trend. För det behöver du en knivskarp strategi för sociala medier och PR med känsla. 
  4. Riskhantera och riskanalysera! Det är härligt när allt löper på fint, men det gör det sannolikt inte för alltid! Tvärtom. Det är fullt normalt att det går upp och ner både i verksamhet och i ekonomi. Men för att klara snabba och oväntade svängningar behöver riskhanteringsprocessen vara i skick. Man ska kunna bedöma olika risker och man skall veta hur man hanterar dem rätt och riktigt så att det också fungerar i en granskning.