Så här kan du stöda dina kollegor

Vi är inte alltid på topp. Men vi kan alla göra någonting – redan idag – som stärker och uppmuntrar våra kollegor. Redan små saker bidrar till ett starkare och ett mer resilient team. Det säger coach Carina Granö-Träskelin.

1. Som medarbetare kan du visa att du finns där för dina kollegor. Visa att du stöder och backar upp din kollega. Berätta gärna också vad just hen gör för teamet som gör skillnad. 

2. Varför inte gå tillsammans med din kollega ut och äta en nyttig lunch? Om ni känner förtroende för varandra, kan ni kanske samtidigt fundera på sömn och kost. Uppmuntra varandra att börja med nya nyttiga vanor i vardagen för att stärka välmåendet.

3. Som ledare behöver du ständigt känna in och jobba för teamets samhörighet. Varför inte ta in spontana sammansvetsande saker mitt i veckan. När gjorde ni senast tillsammans någonting som var roligt?

4. Som ledare behöver du också förbereda teamet inför eventuella kommande kriser och sätta upp klara målsättningar. Ha en krisplan, som ni tillsammans med teamet går igenom. Att ha en plan gör att teamets medlemmar känner sig trygga och i ett tryggt team växer samhörigheten och även effektiviteten!

5. Det är alltid svårare att jobba ensam och därför kan utomstående hjälp vara ett bra stöd. Att stärka team är någonting som en coach jobbar med i sin vardag.


Är du intresserad av coachning eller gruppcoachning för ditt team?
Ta kontakt i chatten, så berättar vi mera!
Det går också bra att mejla på info@supportme.fi.