Så här jobbar Dialog

På bild: Lotta Ventus och Anna Moberg.

 

Det hörs glada, spontana skratt och applåder. Fantasin flödar fritt. Ett team har just föreställt sig en arbetssituation under en workshop tillsammans med Dialog – ett dramapedagogiskt resurscenter. Teamet har en annorlunda fortbildning på gång. 

Dialogs dramapedagoger Anna Moberg och Lotta Ventus berättar att dramapedagogik används allt mer just inom arbetslivet för att handleda och coacha team och olika arbetsgrupper.

– I dagens arbetsliv ställs allt större krav på kommunikativa färdigheter och social kompetens. Dessa blir man bättre på bara genom att öva. Därför skulle det vara bra att arbetsplatser tar in fortbildning som hjälper att möta dessa krav, säger Moberg.

Dialogs workshoppar är inte traditionella föreläsningar. Man spelar heller inte upp en pjäs. Istället får ett team träna på sin kommunikation och pröva på olika situationer genom lustfyllt lärande och via olika samarbetsövningar.

Enligt Lotta Venus skräddarsyr Dialog innehållet till en workshop utgående från gruppens utgångsläge och önskemål.

– Då vi planerar innehållet i en workshop tar vi i beaktande om det är fråga om ett nybildat team eller ett team som redan har jobbat ihop en tid. Det kan också vara så att gruppen vill jobba med någon specifik utmaning, berättar hon.

Alla deltagare får vara aktiva under en workshop. Men både Moberg och Ventus betonar att ingen ska känna sig tvungen att vara med. Man lär sig nya saker också genom att bara observera. 

Dialog läser in gruppen under hela workshoppens gång och justerar enligt den stämning som råder. Samtidigt uppmuntras gruppen att också våga gå utanför sin bekvämlighetszon. 

– Målsättningen i en workshop är att teamet har roligt och vågar släppa loss. Samtidigt ska det kännas okej hela tiden. På det här sättet hittar teamet nya sidor hos varandra och lär sig också av varandra, säger Moberg.  

– Gruppen skapar tillsammans och kommer fram till gemensamma lösningar. Teamet går garanterat stärkta och glada ur en workshop med nya upplevelser. Och med många nya otroliga historier i bagaget. 


Vill du veta mera om Dialogs workshoppar?
Fråga efter en offert via vår chat eller per mejl info@supportme.fi


På bild: dramapedagog Anna Moberg.

Text: Yasmine Hedman
Bilder: Jacob Åberg