Guide: Omstrukturering ur juristens synvinkel

25,00

Guiden omfattar 6 sidor.
Kategorier: , ,

Beskrivning

Vi hör och läser om omstruktureringar inom företag – men vad betyder det egentligen? Vilken lag fungerar som en slags ram kring samarbetsförhandlingar och vad säger lagen? Guiden är uppgjord av jurist Anne Lindgren-Slotte.

 


Artikelns skribent/uppgöraren av mallen, jurist Anne Lindgren-Slotte, kan enbart garantera artikelns/mallens tillförlitlighet på svenska och ansvarar således inte för de finska eller engelska språkversionerna av denna artikel/mall. Artikeln är skriven 11.1.2020/mallen är uppgjord i december 2019 och i artikeln/mallen nämnda lagbestämmelsers tillämplighet garanteras inte efter nämnda tidpunkt. Skribenten kan således inte ansvara för kommande lagändringars inverkan på nämnda artikel/mall