Problem på jobbet?

Vad ska man göra om ett problem på jobbet blir så stort att det inte går att lösa enbart med diskussioner? Vem kan man vända sig till då? Jurist Anne Lindgren-Slotte ger några råd på vägen.

Enligt Anne Lindgren-Slotte, jurist på juristbyrån Lextera, kan problemen handla om till exempel att man upplever att allt inte har gått rätt till eller att det uppstår meningsskiljaktigheter om arbetsvillkoren.

Arbetslivets juridik är i sig ett väldigt specifikt område där såväl arbetsgivaren som arbetstagaren ska ha koll på flera olika saker – allt från relevant lagstiftning till kollektivavtal.

– Det centrala i ett anställningsförhållande är alltid arbetsavtalet där arbetsgivaren och arbetstagaren har kommit överens om arbetsvillkoren, såsom arbetstiden, lönen och anställningstiden. Det här i sin tur styrs långt av kollektivavtal och arbetslagstiftningen, förklarar Lindgren-Slotte.

Det här är grunden som arbetsförhållandet står på.


Börja med en dialog

Många problem kan lösas redan genom att man tar upp saken till diskussion med sin närmaste förman. Därför ska man alltid se kommunikationen mellan arbetsgivaren och arbetstagaren som steg nummer ett, betonar Lindgren-Slotte.

Om det inte hjälper, kan det finnas skäl att fundera på nästa steg. Då kan det vara bra att gå igenom sina alternativ och utreda vilka möjligheter man har att föra saken vidare. 

Det finns nämligen olika myndigheter och instanser som erbjuder rådgivning i arbetsrelaterade frågor.

 

Det finns hjälp att få

Här vill Lindgren-Slotte särskilt lyfta upp arbetarskyddsmyndigheten och dess nationella telefonrådgivning. 

Till arbetarskyddsmyndigheten kan man vända sig till för att anmäla ett problem eller för att få rådgivning. Du kan få råd i frågor som berör exempelvis maskinsäkerhet, diskriminering i arbetet eller frågor som gäller arbetsintyg. 

Förutom arbetarskyddsmyndigheten kan en fackorganisation erbjuda rådgivning och hjälp.

 

Välgrundade ärenden

Problem på jobbet kan vara känsliga och kan dessutom bli dyra processer. Lindgren-Slotte framhåller därför att det lönar sig att våga be om råd och hjälp.  Vill man koppla in ett ombud, rekommenderar hon att gör det hellre för tidigt än för sent. 

– Säkerställ så gott det går att ditt ärende faktiskt står på välgrundade argument och kan föras i bevis, det vill säga att du kan bevisa dina ståndpunkter. Bevis- och argumentbiten hjälper givetvis också ett ombud till med.

 


Du kan läsa mera om juristbyrån Lextera och jurist Anne Lindgren-Slotte här.

Vid arbetsrättsliga problem kan du vända dig till SupportMes jurister för rådgivning.
För prisuppgifter, tidsbokning och mera info, ta kontakt i chatten.