Nya ansikten i teamet ger ny glöd

 

Har ditt team tappat gnistan? Då kan en ny teammedlem vara lösningen. Våga bryta de mönster som finns på arbetsplatsen – det ökar kreativiteten.

 

En hög personalomsättning är ett tecken på att något i en verksamhet inte fungerar, och innebär en stor ekonomisk förlust för ett företag. En arbetsplats där man ständigt ser nya ansikten kan många associera till något negativt. Chefer och ledare vill gärna sätta strukturer och hitta fungerande mönster, och medarbetare vill gärna arbeta tillsammans med sina arbetskamrater som man har lärt känna väl. Ändå tyder forskningen på att en viss omväxling i arbetsteam kan vara positivt. 

 

En hel del olika studier pekar mot att olika typer av omväxlingar på en arbetsplats kan öka kreativiteten, och därmed produktiviteten. Bland annat kan ett miljöombyte, nya arbetsmetoder och personaldagar ge en boost i energi, inspiration och kreativitet. Det har visat sig att nya medarbetare medför också ny energi och kreativitet. 

 

I en studie undersökte man hur olika avsnitt i en tv-serie togs emot av publiken när tv- produktionens team formade nya konstellationer. Resultaten visade att team med regelbunden omväxling producerade avsnitt som fick ett bättre mottagande av tittarna. Samtidigt kunde man notera det motsatta – de team som aldrig bröts upp producerade avsnitt som fick ett sämre mottagande. 

 

Vad kan det här betyda för team i framtiden? Man behöver inte nödvändigtvis bryta upp teamen och tvinga personalen att forma nya grupper. Det betyder inte heller att man ständigt ska anställa ny personal och säga upp den gamla. Istället, kan det vara värt att ta i beaktning att en viss regelbunden omväxling kan pigga upp teamen, och därmed öka kreativiteten och produktiviteten. Det räcker med ett eller två nya ansikten i ett team. Det man kan göra är istället att satsa på att regelbundet rotera teammedlemmar så att man inte alltid jobbar med samma personer. 

 

Orsaken till att det funkar är att det ger de gamla teammedlemmarna en orsak att behöva tänka i nya spår. Det är inte nödvändigtvis den nya teammedlemmen som inspirerar till kreativiteten – det är sättet som de andra tvingas ändra sitt sätt att jobba. När en ny person kommer in i ett sammanhang, brukar man ofta först förklara vad det är man jobbar med, hur saker och ting fungerar, och vilka mål man har satt upp. Det kan leda till att man får ett nytt perspektiv på hur teamarbetet har lagts upp, och var det kan finnas rum för förändring.

 


Text: Sandra Norrman
Bild: Hannah Kjellman
Källa: https://www.bbc.com/worklife/article/20210608-why-a-revolving-door-of-team-members-is-fuel-for-success