Lönsamhetsoptimering handlar om detektivarbete

 

 

Viktor Ekman, vd för Aliceco-consulting, jobbar med tre helheter: hållbarhet, lönsamhet och verksamhetsutveckling. I en oviss tid med utmaningar för de flesta företag snurrar tankarna ofta kring just lönsamheten. Den globala ekonomin är väldigt osäker och så också den nationella. Vad väntar egentligen i höst? Och hur skall vår verksamhet kunna klara sig stärkt genom krisen?

En utomstående och neutral bedömning är många gånger det bästa sättet att själv kunna komma framåt.  För Ekman handlar det om att göra en helhetsbedömning av verksamheten som kan liknas med ett detektivarbete.

– Vår målsättning i företagen och i organisationerna som vi jobbar med är att jobba stenhårt för att utvinna en större potential, maxa den verksamhet som finns och att öka verkningsgraden i företaget, säger Ekman. När jag träffar en kund, så går jag igenom kundsegment, arbetsmoment och beslut som påverkar nettolönsamheten, berättar Viktor Ekman.

Lönsamhetsoptimering handlar också om huruvida det finns läckor, t.ex. i form av tid och pengar. Eller finns det helt enkelt detaljer som ingen sett eller omedvetet inte tagit tag i? Där gäller det att se närmare på vilket kundfokus man har, vad i verksamheten som kostar mest och också våga justera och utvärdera prissättningen för produkterna. 

– Hur ser kvartalssiffrorna ut och hur ser verksamhetens målsättningar ut som bäst, hur mår personalen och vilken attityd har arbetsgemenskapen till förändring? Allt detta har betydelse för själva lönsamheten, säger Ekman.

 


Känner du att ditt företags verksamhet kunde effektiviseras ytterligare?
Lämna in dina kontaktuppgifter via kundsupporten, så hjälper vi dig att boka ett inledande möte med Aliceo-consulting och Viktor Ekman.