Ledarskapskartläggning

I en ledarskapskartläggning läggs fokus på deltagares nuvarande prestation i ledarrollen och framtida ledarskapspotential. Ledarskapskartläggningar kan t.ex. fungera som metod när nya ledningsgruppsmedlemmar ska utses på ett rättvist sätt, vid utvärdering och utveckling av nuvarande ledare och för identifiering av eventuella kompetensgap i ledningsgruppen. Speciellt värdefullt kan användning av ledarskapskartläggningar vara när en ny VD tillträder, vid företagsköp- och förvärv, vid omorganiseringar, vid evaluering av strategiska resurser och vid ledarskapsutvecklingsprogram.

Målsättningen är oftast att förse deltagarna med insikter om deras eget ledarskapsbeteende, samt möjliggöra personlig tillväxt för dem genom framtagandet av utvecklingsplaner, att identifiera ledarskapspotential, styrkor och utvecklingsområden hos individer. I fall flera ledare i företaget deltar i utvärderingen kan ledarskapskartläggningar ge en god bild av företagets nuvarande ledarskapsnivå och sammansatta kompetens hos ledarna, vilket även berättar om företagskulturen och hur den eventuellt kunde utveckla